Social partners and gender equality in Europe

Report
Atnaujinta
27 Lapkritis 2014
Paskelbtas
18 Lapkritis 2014
pdf
Formatai
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Įžanga

This report assesses the role of the social partners in advancing gender equality in Europe. It explores the actions taken within the different national frameworks of industrial relations and against the ranking of the Member States on the Gender Equality Index. Overall, significant actions are bRead more

This report assesses the role of the social partners in advancing gender equality in Europe. It explores the actions taken within the different national frameworks of industrial relations and against the ranking of the Member States on the Gender Equality Index. Overall, significant actions are being taken by European and national social partner organisations and companies in support of gender equality. These tend to put the emphasis on campaigning and educational activities and the integration of work–life balance measures in national policies or collective agreements. The research also shows that while national peak-level social partner organisations have implemented a limited number of initiatives aimed at improving their internal gender equality performance, the representation of women in decision-making remains relatively weak. 

Read less

Formatai

 • Download full reportPDF
 • Full report

  Number of Pages: 
  66
  Reference No: 
  EF1458
  ISBN: 
  978-92-897-1307-8
  Catalogue: 
  TJ-06-14-033-EN-N
  DOI: 
  10.2806/90975
  Catalogue info

  Social partners and gender equality in Europe

  This report assesses the role of the social partners in advancing gender equality in Europe. It explores the actions taken within the different national frameworks of industrial relations and against the ranking of the Member States on the Gender Equality Index. Overall, significant actions are being taken by European and national social partner organisations and companies in support of gender equality.

  Available formats

  • Download full reportPDF
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF14581
  Catalogue info

  Socialiniai partneriai ir lyčių lygybė Europoje

  Authors: 
  Eurofound

  Šioje ataskaitoje vertinamas socialinių partnerių vaidmuo skatinant lyčių lygybę Europoje. Joje nagrinėjama, kokių veiksmų imamasi skirtingose nacionalinėse darbo santykių sistemose ir koks tų veiksmų santykis su valstybių narių reitingu Lyčių lygybės indekse. Apskritai Europos ir nacionalinės socialinių partnerių organizacijos bei bendrovės imasi svarbių lyčių lygybės skatinimo veiksmų. Juos vykdant linkstama susitelkti į kampanijas bei šviečiamąją veiklą ir darbo bei asmeninio  gyvenimo derinimo priemonių integravimą nacionalinėje politikoje ar kolektyviniuose susitarimuose. Be to, tyrimu nustatyta, kad, nors nacionalinės aukščiausio lygmens socialinių partnerių organizacijos įgyvendino keletą iniciatyvų, skirtų gerinti vidinius rezultatus lyčių lygybės srityje, atsakingas pareigas einančių moterų vis dar yra gana mažai.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti