Working conditions and job quality: Comparing sectors in Europe - Overview report

Report
Paskelbtas
4 Kovas 2014
pdf
Formatai
Executive summary in 24 languages
Atsisiųsti

Įžanga

This report and the accompanying 33 sectoral information sheets aim to capture the diversity prevalent across sectors in Europe in terms of working conditions and job quality. The information sheets indicate how workers in each sector compare to the European average for all Read more
This report and the accompanying 33 sectoral information sheets aim to capture the diversity prevalent across sectors in Europe in terms of working conditions and job quality. The information sheets indicate how workers in each sector compare to the European average for all workers, as well as highlighting differences and similarities among different groups of workers. The report pinpoints trends across sectors in areas such as working time and work–life balance, work organisation, skills and training, employee representation and the psychosocial and physical environment. It identifies sectors that score particularly well or particularly poorly in terms of job quality and sheds light on differences between sectors in terms of health and well-being. 

Read more information on the individual sectors.
 

Read less

Formatai

 • Ataskaita

  Puslapių skaičius: 
  66
  Nuorodos Nr.: 
  ef1384
  Catalogue info
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nuorodos Nr.: 
  ef13841
  Catalogue info

  Darbo sąlygos ir darbo vietų kokybė. Europos sektorių palyginimas

  Autorius (-ai): 
  Eurofound
  Šioje ataskaitoje ir pridedamuose 33 sektorių informaciniuose biuleteniuose siekiama atskleisti Europos sektoriams būdingą darbo sąlygų ir darbo vietų kokybės įvairovę. Informaciniuose biuleteniuose nurodoma, kokia kiekvieno sektoriaus darbuotojų padėtis lyginant su visų darbuotojų Europos vidurkiu, taip pat pabrėžiant įvairių darbuotojų grupių panašumus ir skirtumus. Ataskaitoje atkreipiamas dėmesys į įvairių sektorių tendencijas vertinant tokius aspektus, kaip darbo laikas, darbo ir asmeninio gyvenimo derinimas, darbo organizavimas, įgūdžiai ir mokymas, atstovavimas darbuotojams ir psichosocialinė ir fizinė aplinka. Joje nurodomi sektoriai, kuriuose darbo vietų kokybė ypač gera arba ypač bloga, ir nušviečiami su sveikata ir gerove susiję skirtumai tarp sektorių.


  Galima parsisiųsti 24 kalbomis

  Atsisiųsti

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti