European Works Council developments before, during and after the crisis

Report
Paskelbtas
10 Birželis 2015
pdf
Formatai
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Įžanga

European Works Councils (EWCs) provide an important vehicle for transnational information and consultation in multinational companies. This report explores the efforts of 10 EWCs to make these bodies optimally fit for purpose for European company level social dialogue. Looking at the developmentsRead more

European Works Councils (EWCs) provide an important vehicle for transnational information and consultation in multinational companies. This report explores the efforts of 10 EWCs to make these bodies optimally fit for purpose for European company level social dialogue. Looking at the developments in EWCs over a longer period of time gives an insight into the practices and possibilities that are realised in some of the EWCs. Based on these 10 longitudinal case studies, a comparative analysis explores the factors that can influence these developments and assesses the impact of the economic and financial crisis and of the recast directive 2009/38/EC. Other factors, such as company characteristics and whether these can influence developments in the composition or functioning of EWCs, are also examined. 

Read less

Formatai

 • Download full reportPDF
 • Full report

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF15111
  Catalogue info

  Europos darbo tarybų raida prieš krizę, jos metu ir krizei pasibaigus

  Authors: 
  Eurofound

  Europos darbo tarybos (EDT) yra svarbi tarpvalstybinio informavimo ir konsultavimosi tarptautinėse bendrovėse priemonė. Šioje ataskaitoje nagrinėjamos 10 Europos darbo tarybų pastangos užtikrinti, kad jos kuo geriau atitiktų Europos bendrovių lygmens socialinio dialogo poreikius. Ilgesnės trukmės EDT procesų vertinimas suteikia įžvalgų apie kai kuriose Europos darbo tarybose taikomus veiklos principus ir galimybes. Remiantis 10 ilgalaikių konkrečių atvejų tyrimų, lyginamojoje analizėje nagrinėjami veiksniai, galintys turėti įtakos tokiems procesams, ir įvertinamas ekonomikos ir finansų krizės, taip pat naujos redakcijos direktyvos 2009/38/EB poveikis. Apsvarstomi ir kiti veiksniai, kaip antai, bendrovių ypatybės ir tai, ar tos ypatybės gali turėti įtakos Europos darbo tarybų sudėčiai ar veikimui. Tačiau čia nagrinėtais atvejais tai veikiau tęstinė tendencija, nei naujos redakcijos direktyvos ar pastarosios krizės padarinys.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti