Pay in Europe in different wage-bargaining regimes

Report
Paskelbtas
11 Rugsėjis 2015
pdf
Formatai
Executive summary in 22 languages
Atsisiųsti

Įžanga

National wage-bargaining institutions are crucial in achieving pay outcomes that help to increase employment and economic growth within the context of avoiding macroeconomic imbalances within the European Monetary Union. Using a large set of empirical macroeconomic data from a variety of sources,Read more

National wage-bargaining institutions are crucial in achieving pay outcomes that help to increase employment and economic growth within the context of avoiding macroeconomic imbalances within the European Monetary Union. Using a large set of empirical macroeconomic data from a variety of sources, including Eurofound and the European Commission AMECO database, this report analyses how the institutional features of national wage bargaining regimes influence pay outcomes. These features include bargaining level, type and level of coordination, use of opening clauses and the existence of wage pacts. The impact of government intervention through extension and derogation clauses and tripartite councils is also examined. The results of the study indicate that the key institutional variables of the wage-bargaining regime that influence pay outcomes are the type of coordination (how coordination is achieved) and the bargaining level. 

Read less

Formatai

 • Ataskaita

  Puslapių skaičius: 
  108
  Nuorodos Nr.: 
  EF1533
  ISBN: 
  978-92-897-1391-7
  Katalogo Nr.: 
  TJ-04-15-471-EN-N
  DOI: 
  10.2806/565998
  Catalogue info

  Pay in Europe in different wage-bargaining regimes

  National wage-bargaining institutions are crucial in achieving pay outcomes that help to increase employment and economic growth within the context of avoiding macroeconomic imbalances within the European Monetary Union. Using a large set of empirical macroeconomic data from a variety of sources, including Eurofound and the European Commission AMECO database, this report analyses how the institutional features of national wage bargaining regimes influence pay outcomes.

  Formatai

 • Executive summary

  Nuorodos Nr.: 
  EF15331
  Catalogue info

  Atlyginimai Europoje atsižvelgiant į skirtingas derybų dėl darbo užmokesčio sistemas

  Autorius (-ai): 
  Eurofound

  Nacionalinės derybų įstaigos itin svarbios siekiant užtikrinti atlyginimus, kurie padėtų didinti užimtumą ir ekonomikos augimą kartu išvengiant makroekonominio disbalanso Europos pinigų sąjungoje. Pasitelkiant įvairiausius empirinius makroekonominius duomenis iš įvairių šaltinių, įskaitant Eurofound ir Europos Komisijos AMECO duomenų bazę, šiame pranešime analizuojama, kaip institucinės nacionalinių derybų dėl darbo užmokesčio sistemų ypatybės veikia atlyginimus. Tai tokios ypatybės kaip derybų lygmuo, koordinavimo tipas ir lygmuo, įvadinių nuostatų naudojimas ir susitarimų dėl darbo užmokesčio sudarymas. Taip pat nagrinėjamas vyriausybės įsikišimo įtraukiant papildomas ir nukrypti leidžiančias nuostatas bei suburiant trišales tarybas poveikis. Iš tyrimo rezultatų matyti, kad pagrindiniai atlyginimą veikiantys instituciniai kintamieji derybų dėl darbo užmokesčio sistemoje yra koordinavimo tipas (kaip užtikrinamas koordinavimas) ir derybų lygmuo.

  Galima parsisiųsti 22 kalbomis

  Atsisiųsti
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti