Challenges of policy coordination for third-country nationals

Report
Paskelbtas
10 Gruodis 2015
pdf
Formatai
Executive summary in 22 languages
Atsisiųsti

Įžanga

Migration is a major policy concern at national and European level. However, while Member States have put in place specific regulations to deal with certain aspects, the overall architecture of migration-related policies is perceived as a challenge. In recent months, the significant inflow of refRead more

Migration is a major policy concern at national and European level. However, while Member States have put in place specific regulations to deal with certain aspects, the overall architecture of migration-related policies is perceived as a challenge. In recent months, the significant inflow of refugees has profoundly changed the situation in Europe. Most countries have been grappling with how to respond to the immediate needs of asylum seekers in a comprehensive and coordinated way, while taking into account the longer-term issue of integration. It has become clear to all parties that the ongoing challenges of responding to labour shortages and demographic change are here to stay and also require comprehensive policies. This report focuses on third-country nationals and looks at how policies related to migration, the labour market and integration are coordinated. It reviews how policy coordination works in practice, with a focus on the social partners and local-level initiatives. 

Read less

Formatai

 • Ataskaita

  Puslapių skaičius: 
  100
  Nuorodos Nr.: 
  EF1558
  ISBN: 
  978-92-897-1397-9
  Katalogo Nr.: 
  TJ-02-15-859-EN-N
  DOI: 
  10.2806/279323
  Catalogue info

  Challenges of policy coordination for third-country nationals

  Migration is a major policy concern at national and European level. However, while Member States have put in place specific regulations to deal with certain aspects, the overall architecture of migration-related policies is perceived as a challenge. In recent months, the significant inflow of refugees has profoundly changed the situation in Europe.

  Formatai

 • Executive summary

  Nuorodos Nr.: 
  EF15581
  Catalogue info

  Trečiųjų šalių piliečiams skirtos politikos koordinavimo iššūkiai

  Autorius (-ai): 
  Eurofound

  Imigracija yra svarbus politikos klausimas nacionaliniu ir Europos lygmenimis. Nors rengiant konkrečias taisykles imigracijos klausimams skiriama labai daug dėmesio, vis dėlto politikos formuotojams kyla iššūkių dėl bendrosios migracijos politikos struktūros. Pastaraisiais mėnesiais dėl didelio pabėgėlių srauto padėtis Europoje iš esmės pasikeitė. Dauguma šalių ieško būdų, kaip išsamiai ir koordinuotai reaguoti į neatidėliotinus prieglobsčio prašytojų poreikius, kartu atsižvelgiant ir į ilgalaikius integracijos klausimus. Be to, visoms suinteresuotosioms šalims tapo aišku, kad iššūkiai, susiję su poreikiu reaguoti į darbo jėgos trūkumą ir demografinę kaitą, išliks ir kad būtina parengti su tuo susijusią išsamią politiką. Šioje ataskaitoje dėmesys sutelkiamas į trečiųjų šalių piliečius ir įvertinama su migracija, darbo rinka ir integracija susijusios politikos koordinavimo veikla. Joje apžvelgiama, kaip praktiškai užtikrinamas politikos koordinavimas, dėmesį sutelkiant į socialinius partnerius ir vietos lygmens iniciatyvas.

  Galima parsisiųsti 22 kalbomis

  Atsisiųsti
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti