Social inclusion of young people

Report
Paskelbtas
23 Rugsėjis 2015
pdf
Formatai
Executive summary in 22 languages
Atsisiųsti

Įžanga

Since the onset of the economic crisis, the unemployment level among young people has risen sharply and although an improvement is now being registered some EU countries still have stubbornly high youth unemployment rates. Young people, especially those who are not in employment, education or traRead more

Since the onset of the economic crisis, the unemployment level among young people has risen sharply and although an improvement is now being registered some EU countries still have stubbornly high youth unemployment rates. Young people, especially those who are not in employment, education or training (NEET), are now the group at highest risk of social exclusion, with severe consequences not only for the individuals concerned but for the economy and society as a whole. Through its Youth Strategy 2010–2018, the EU has adopted a comprehensive and holistic approach to the social inclusion of young people. While the Youth Guarantee (which guarantees young people a work or training placement) seeks to intervene quickly and help young people back into the labour market, there are many other policies and measures at EU, Member State and regional level promoting the social inclusion of young people. This report discusses the first year of implementation of the Youth Guarantee and draws on case study findings showcasing successful initiatives aimed at preventing the social exclusion of young people in the EU. The 10 country reports on early implementations of the Youth Guarantee can also be downloaded.

Read less

Formatai

 • Ataskaita

  Puslapių skaičius: 
  146
  Nuorodos Nr.: 
  EF1543
  ISBN: 
  978-92-897-1402-0
  Katalogo Nr.: 
  TJ-02-15-587-EN-N
  DOI: 
  10.2806/588575
  Catalogue info

  Social inclusion of young people

  Since the onset of the economic crisis, the unemployment level among young people has risen sharply and although an improvement is now being registered some EU countries still have stubbornly high youth unemployment rates. Young people, especially those who are not in employment, education or training (NEET), are now the group at highest risk of social exclusion, with severe consequences not only for the individuals concerned but for the economy and society as a whole.

  Formatai

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nuorodos Nr.: 
  EF15431
  Catalogue info

  Jaunimo socialinė įtrauktis

  Autorius (-ai): 
  Eurofound

  Nuo ekonomikos krizės pradžios jaunimo nedarbo lygis labai išaugo, ir, nors padėtis ėmė gerėti, kai kuriose ES šalyse jaunimo nedarbas tebėra didelis. Jauni žmonės, ypač nesimokantis ir nedirbantis jaunimas, yra ta grupė, kuriai šiuo metu kyla didžiausias socialinės atskirties pavojus, o tai gali turėti rimtų padarinių ne tik atitinkamiems asmenims, bet ir visai ekonomikai bei visuomenei. Savo 2010–2018 m. Jaunimo strategijoje ES suformulavo išsamų kompleksinį požiūrį į jaunimo socialinę įtrauktį. Įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą (kuria jaunimui užtikrinamas darbas arba mokomoji praktika) siekiama kuo greičiau imtis reikiamų priemonių ir padėti jaunuoliams grįžti į darbo rinką, tačiau ES, valstybių narių ir regionų lygmeniu taikoma ir daug kitų politikos iniciatyvų ir priemonių jaunimo socialinei įtraukčiai skatinti. Šioje ataskaitoje aptariami pirmieji Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo metai ir remiamasi konkrečių atvejų tyrimų rezultatais, kuriais pristatomos sėkmingos iniciatyvos, skirtos užkirsti kelią jaunimo socialinei atskirčiai ES.

  Galima parsisiųsti 22 kalbomis

  Atsisiųsti
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti