Recent developments in temporary employment: Employment growth, wages and transitions

Report
Atnaujinta
4 Sausis 2016
Paskelbtas
15 Gruodis 2015
pdf
Formatai
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Įžanga

Temporary employment has increased since the 1980s in most European countries as a result of demands for greater flexibility in labour markets and subsequent reforms of employment protection legislation. This report presents a broad picture of temporary employment across the EU27 between 2001 andRead more

Temporary employment has increased since the 1980s in most European countries as a result of demands for greater flexibility in labour markets and subsequent reforms of employment protection legislation. This report presents a broad picture of temporary employment across the EU27 between 2001 and 2012 based on Eurostat data. It maps the recent evolution of temporary employment, before and after the economic crisis. It calculates the wage gap between temporary and permanent employees and also analyses the wage gap within companies. The report also identifies the main determinants of temporary employment in terms of personal, company and job characteristics and examines the most relevant labour market transitions for temporary employees. The study finds evidence of segmentation in a number of European labour markets, whereby temporary employees have poor pay and labour market prospects, while permanent employees enjoy high levels of job security and opportunities for career progression. 

Read less

Formatai

 • Download full reportPDF
 • Full report

  Number of Pages: 
  98
  Reference No: 
  EF1557
  Catalogue info

  Recent developments in temporary employment: Employment growth, wages and transitions

  Temporary employment has increased since the 1980s in most European countries as a result of demands for greater flexibility in labour markets and subsequent reforms of employment protection legislation. This report presents a broad picture of temporary employment across the EU27 between 2001 and 2012 based on Eurostat data.

  Available formats

  • Download full reportPDF
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF15571
  Catalogue info

  Pastarojo meto pokyčiai laikinojo užimtumo srityje: užimtumo augimas, darbo užmokestis ir statuso darbo rinkoje pokyčiai

  Authors: 
  Eurofound

  Nuo XX a. devintojo dešimtmečio daugumoje Europos šalių laikinojo užimtumo mastas padidėjo dėl to, kad darbo rinkose išaugo didesnio lankstumo poreikis, ir dėl vėliau įgyvendintų atitinkamų darbo apsaugos teisės reformų. Šioje ataskaitoje pagal Eurostato duomenis bendrais bruožais apibūdinama padėtis 27 ES valstybių narių laikinojo užimtumo srityje 2001–2012 m. Joje apžvelgiamos pastarojo meto laikinojo užimtumo tendencijos iki ekonomikos krizės ir po jos. Ataskaitoje apskaičiuojamas laikinųjų ir nuolatinių darbuotojų darbo užmokesčio skirtumas, taip pat nagrinėjamas darbo užmokesčio skirtumas įmonėse. Be to, ataskaitoje nustatyti pagrindiniai laikinąjį užimtumą lemiantis veiksniai, susiję su asmeninėmis, įmonės ir darbo charakteristikomis, ir nagrinėjami laikiniesiems darbuotojams aktualiausi statuso darbo rinkoje pokyčiai. Tyrimu nustatyta, kad kelios Europos darbo rinkos yra segmentuotos – laikinieji darbuotojai yra menkai apmokami, jų perspektyvos darbo rinkoje yra prastos, o nuolatiniams darbuotojams užtikrinamas didelis darbo saugumas ir karjeros galimybės.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti