Delivering public services: A greater role for the private sector? An exploratory study in four countries

Report
Paskelbtas
17 Rugsėjis 2015
pdf
Formatai
Executive summary in 22 languages
Atsisiųsti

Įžanga

This report explores the growing role of the private sector in the provision of public services in the EU. The research is based on sector-specific case studies carried out in Lithuania, Spain, Sweden and the UK. It focuses specifically on social services of general interest (SSGIs) in the areas Read more

This report explores the growing role of the private sector in the provision of public services in the EU. The research is based on sector-specific case studies carried out in Lithuania, Spain, Sweden and the UK. It focuses specifically on social services of general interest (SSGIs) in the areas of healthcare, early childhood education and care (ECEC), employment services and long-term care. The findings show that in the two countries with long-established welfare systems (Sweden and the UK), the key factor driving governments to expand the role of the private sector has been the expectation of gains in quality and efficiency. In the countries with less-extensive welfare services (Lithuania and Spain), budgetary constraints have been the key driver. The report finds that greater private sector involvement in the provision of public services often leads to less equitable access and that quality-related outcomes can be mixed. 

Read less

Formatai

 • Ataskaita

  Puslapių skaičius: 
  86
  Nuorodos Nr.: 
  Ef1538
  ISBN: 
  978-92-897-1390-0
  Katalogo Nr.: 
  TJ-02-15-525-EN-N
  DOI: 
  10.2806/3787
  Catalogue info

  Delivering public services: A greater role for the private sector? An exploratory study in four countries

  This report explores the growing role of the private sector in the provision of public services in the EU. The research is based on sector-specific case studies carried out in Lithuania, Spain, Sweden and the UK. It focuses specifically on social services of general interest (SSGIs) in the areas of healthcare, early childhood education and care (ECEC), employment services and long-term care.

  Formatai

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nuorodos Nr.: 
  EF15381
  Catalogue info

  Viešųjų paslaugų teikimas. Svarbesnis privačiojo sektoriaus vaidmuo?

  Autorius (-ai): 
  Eurofound

  Šioje ataskaitoje nagrinėjamas vis aktyvesnis privačiojo sektoriaus vaidmuo teikiant viešąsias paslaugas ES. Tyrimas yra pagrįstas konkrečių sektorių atvejų tyrimais Lietuvoje, Ispanijoje, Švedijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Konkrečiai jis sutelktas į visuotinės svarbos socialines paslaugas (VSSP) sveikatos priežiūros, ankstyvojo ugdymo bei priežiūros, užimtumo paslaugų ir ilgalaikės priežiūros srityse. Tyrimo duomenimis, dviejose šalyse, kuriose socialinės apsaugos sistemos yra gerai išplėtotos (Švedijoje ir Jungtinėje Karalystėje), didinti privačiojo sektoriaus vaidmenį valdžios institucijas labiausiai skatino viltis, kad išaugs kokybė ir efektyvumas. Šalyse, kuriose socialinės apsaugos sistemos aprėptis yra siauresnė (Lietuvoje ir Ispanijoje), pagrindinis veiksnys buvo biudžeto apribojimai. Ataskaitoje nustatyta, kad dėl aktyvesnio privačiojo sektoriaus dalyvavimo teikiant viešąsias paslaugas dažnai padidėja paslaugų gavėjų nelygybė, o kokybės užtikrinimo rezultatai gali būti nevienareikšmiai. Tokiais atvejais, nors gali būti taikomi novatoriški metodai ir technologijos, kokybė dažnai nukenčia, kai siekiama užtikrinti, kad daugiau asmenų turėtų teisę gauti paslaugas.

  Galima parsisiųsti 22 kalbomis

  Atsisiųsti
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti