Third European Company Survey – Overview report: Workplace practices – Patterns, performance and well-being

Report
Atnaujinta
19 Balandis 2018
Paskelbtas
27 Kovas 2015
pdf
Formatai
Executive summary in 22 languages
Atsisiųsti

Įžanga

The third wave of Eurofound’s European Company Survey was carried out in 2013. It surveyed management representatives in over 24,000 establishments; where available, employee representatives were also interviewed – in 6,800 of these establishments. The European Company Survey captured workplace pRead more

The third wave of Eurofound’s European Company Survey was carried out in 2013. It surveyed management representatives in over 24,000 establishments; where available, employee representatives were also interviewed – in 6,800 of these establishments. The European Company Survey captured workplace practices in terms of work organisation, workplace innovation, human resource management, direct participation and social dialogue. After setting out the findings, this report then examines how these practices relate to each other and to the outcomes for companies and workers. Overall, the European Company Survey 2013 finds that establishments that used joint employee-management decision-making on daily tasks, have a moderately  structured internal organisation, make a limited investment in human resource management but have extensive practices for direct participation score best both in terms of company  performance and workplace well-being. 

Read less

Formatai

 • Ataskaita

  Puslapių skaičius: 
  160
  Nuorodos Nr.: 
  EF1502
  ISBN: 
  978-92-897-1324-5
  Katalogo Nr.: 
  TJ-01-15-043-EN-N
  DOI: 
  10.2806/85175
  Catalogue info

  Third European Company Survey – Overview report: Workplace practices – Patterns, performance and well-being

  The third wave of Eurofound’s European Company Survey was carried out in 2013. It surveyed management representatives in over 24,000 establishments; where available, employee representatives were also interviewed – in 6,800 of these establishments.

  Formatai

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nuorodos Nr.: 
  EF15021
  Catalogue info

  Trečioji Europos įmonių apklausa „Darbo vietoje taikomos praktinės priemonės. Tendencijos, veiklos rezultatai ir gerovė“

  Autorius (-ai): 
  Eurofound

  Trečioji Eurofound Europos įmonių apklausa buvo surengta 2013 m. Apklausta daugiau kaip 24 000 įmonių vadovybės atstovų; 6 800 įmonių buvo apklausti ir darbuotojų atstovai. Apklausoje apžvelgtos darbo vietoje taikomos praktinės priemonės, susijusios su darbo organizavimu, žmogiškųjų išteklių valdymu, tiesioginiu dalyvavimu ir socialiniu dialogu. Po rezultatų pristatymo šioje ataskaitoje nagrinėjama, kaip tokios praktinės priemonės yra susijusios tarpusavyje ir su padariniais bendrovėms ir darbuotojams. Apskritai, apklausoje nustatyta, kad geriausių veiklos rezultatų ir darbo vietų gerovės rodiklių pasiekia įmonės, kuriose sprendimus dėl kasdienių užduočių kartu priima darbuotojai ir vadovai, kurioms būdinga nuosaikiai struktūrizuota vidaus organizacinė sistema, kurios nedaug investuoja į žmogiškųjų išteklių valdymą, tačiau plačiai taiko tiesioginio dalyvavimo priemones.

  Galima parsisiųsti 22 kalbomis

  Atsisiųsti
 • Working papers

  Related working papers

Part of the series

 • European Company Surveys

  The European Company Survey (ECS) is carried out every four to five years since its inception in 2004–2005, with the latest edition in 2019. The survey is designed to provide information on workplace practices to develop and evaluate socioeconomic policy in the EU. It covers issues around work organisation, working time arrangements and work–life balance, flexibility, workplace innovation, employee involvement, human resource management, social dialogue, and most recently also skills use, skills strategies and digitalisation.

 • European Company Survey 2013

  Eurofound’s European Company Survey (ECS) maps and analyses company policies and practices which can have an impact on smart, sustainable and inclusive growth, as well as the development of social dialogue in companies. This series consists of outputs from the ECS 2013, the third edition of the survey. The survey was first carried out in 2004–2005 as the European Establishment Survey on Working Time and Work-Life Balance.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti