Third European Company Survey – Overview report: Workplace practices – Patterns, performance and well-being

Report
Atnaujinta
19 Balandis 2018
Paskelbtas
27 Kovas 2015
Formatai
Executive summary in 22 languages

PDF

Įžanga

The third wave of Eurofound’s European Company Survey was carried out in 2013. It surveyed management representatives in over 24,000 establishments; where available, employee representatives were also interviewed – in 6,800 of these establishments. The European Company Survey captured workplace practices in terms of work organisation, workplace innovation, human resource management, direct participation and social dialogue. After setting out the findings, this report then examines how these practices relate to each other and to the outcomes for companies and workers. Overall, the European Company Survey 2013 finds that establishments that used joint employee-management decision-making on daily tasks, have a moderately  structured internal organisation, make a limited investment in human resource management but have extensive practices for direct participation score best both in terms of company  performance and workplace well-being. 

 • Report

  Number of Pages: 
  160
  Reference No: 
  EF1502
  ISBN: 
  978-92-897-1324-5
  Catalogue: 
  TJ-01-15-043-EN-N
  DOI: 
  10.2806/85175
  Catalogue info

  Third European Company Survey – Overview report: Workplace practices – Patterns, performance and well-being

  The third wave of Eurofound’s European Company Survey was carried out in 2013. It surveyed management representatives in over 24,000 establishments; where available, employee representatives were also interviewed – in 6,800 of these establishments.

  Available formats

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF15021
  Catalogue info

  Trečioji Europos įmonių apklausa „Darbo vietoje taikomos praktinės priemonės. Tendencijos, veiklos rezultatai ir gerovė“

  Authors: 
  Eurofound

  Trečioji Eurofound Europos įmonių apklausa buvo surengta 2013 m. Apklausta daugiau kaip 24 000 įmonių vadovybės atstovų; 6 800 įmonių buvo apklausti ir darbuotojų atstovai. Apklausoje apžvelgtos darbo vietoje taikomos praktinės priemonės, susijusios su darbo organizavimu, žmogiškųjų išteklių valdymu, tiesioginiu dalyvavimu ir socialiniu dialogu. Po rezultatų pristatymo šioje ataskaitoje nagrinėjama, kaip tokios praktinės priemonės yra susijusios tarpusavyje ir su padariniais bendrovėms ir darbuotojams. Apskritai, apklausoje nustatyta, kad geriausių veiklos rezultatų ir darbo vietų gerovės rodiklių pasiekia įmonės, kuriose sprendimus dėl kasdienių užduočių kartu priima darbuotojai ir vadovai, kurioms būdinga nuosaikiai struktūrizuota vidaus organizacinė sistema, kurios nedaug investuoja į žmogiškųjų išteklių valdymą, tačiau plačiai taiko tiesioginio dalyvavimo priemones.

  Available in 22 languages for download

  PDF
 • Working papers

  Related working papers

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti