New forms of employment

Report
Paskelbtas
12 Kovas 2015
Formatai
Executive summary in 22 languages

PDF

Įžanga

Across Europe, new forms of employment are emerging that are different from traditional standard or non-standard employment in a number of ways. Some transform the relationship between employer and employee, some change work organisation and work patterns, and some do both. This report identifies nine forms of employment that are new or have become increasingly important in Europe since the year 2000. While there is wide diversity in terms of their characteristics and employment relationship, all the forms aim to increase flexibility for employers and/or employees. Although some have the potential to benefit employers and employees equally, in a few cases concerns have been raised about their impact on working conditions and the labour market. The report concludes with recommendations about the need to raise awareness of the potential problems and establish safety nets for workers. Individual case studies are also available.

 • Full report

  Number of Pages: 
  168
  Reference No: 
  EF1461
  ISBN: 
  978-92-897-1594-2
  Catalogue: 
  TJ-02-17-722-EN-N
  DOI: 
  10.2806/937385
  Catalogue info

  New forms of employment

  Across Europe, new forms of employment are emerging that are different from traditional standard or non-standard employment in a number of ways. Some transform the relationship between employer and employee, some change work organisation and work patterns, and some do both. This report identifies nine forms of employment that are new or have become increasingly important in Europe since the year 2000.

  Available formats

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF14611
  Catalogue info

  Naujos darbo formos

  Authors: 
  Eurofound

  Visoje Europoje randasi naujų darbo formų, kurios tam tikrais aspektais skiriasi nuo įprasto standartinio ir nestandartinio darbo. Dėl kai kurių iš jų keičiasi darbdavio ir darbuotojo santykis, taikant kitas kinta darbo organizavimas bei darbo modeliai, o dar kitų taikymas lemia pokyčius visose minėtose srityse. Vykdant šį projektą Europoje nustatytos devynios darbo formos, kurios yra naujos arba tampa vis svarbesnės apytiksliai nuo 2000 m. Nors tos darbo formos yra įvairios, taikant jas visas didėja lankstumas darbdaviams ar darbuotojams, arba ir vieniems, ir kitiems. Kai kurios naujos darbo formos gali būti vienodai naudingos ir darbdaviams, ir darbuotojams, tačiau kitų atveju kyla klausimų dėl poveikio darbo sąlygoms ir darbo rinkai. Šioje ataskaitoje pateikiama politinių rekomendacijų dėl informuotumo apie galimas problemas didinimo ir minimalios darbuotojų socialinės apsaugos sistemos kūrimo.

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • New forms of employment

  This series reports on the new forms of employment emerging across Europe that are driven by societal, economic and technological developments and are different from traditional standard or non-standard employment in a number of ways. This series explores what characterises these new employment forms and what implications they have for working conditions and the labour market.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti