Early childhood care: working conditions, training and quality of services – A systematic review

Report
Atnaujinta
10 Kovas 2015
Paskelbtas
25 Vasaris 2015
pdf
Formatai
Executive summary in 22 languages
Atsisiųsti

Įžanga

Recent EU policy documents highlight the importance of improving working conditions and enhancing the professional development of the workforce in the early childhood education and care field – both in ensuring equitable access to services and in boosting the quality of provision. This report revRead more

Recent EU policy documents highlight the importance of improving working conditions and enhancing the professional development of the workforce in the early childhood education and care field – both in ensuring equitable access to services and in boosting the quality of provision. This report reviews research evidence from all 28 EU Member States to identify how the training and development of ECEC workers can be tailored to improve the quality of the services available for children below primary-school age in EU Member States. Among other findings, it concludes that interventions in professional development that are integrated into existing practice – with a focus on reflection – can result in more effective practice and curricula. 

See also:

 

Read less

Formatai

 • Report

  Number of pages: 
  98
  Reference no.: 
  EF1469
  ISBN: 
  978-92-897-1321-4
  Catalogue no.: 
  TJ-06-14-220-EN-N
  DOI: 
  10.2806/69399
  Catalogue info

  Early childhood care: working conditions, training and quality of services – A systematic review

  Recent EU policy documents highlight the importance of improving working conditions and enhancing the professional development of the workforce in the early childhood education and care field – both in ensuring equitable access to services and in boosting the quality of provision.

  Formatai

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference no.: 
  EF14691
  Catalogue info

  Ankstyvasis ugdymas ir priežiūra: darbo sąlygos, mokymas ir paslaugų kokybė. Sisteminė apžvalga.

  Author(s): 
  Eurofound

  Pastarojo meto ES politikos dokumentuose pabrėžiama, kaip svarbu gerinti ankstyvojo ugdymo ir priežiūros darbuotojų darbo sąlygas ir skatinti jų profesinį tobulėjimą, siekiant suteikti vienodas galimybes gauti paslaugas ir kartu užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą. Šioje ataskaitoje apžvelgiami mokslinių tyrimų duomenys iš visų 28 ES valstybių narių, siekiant nustatyti, kaip AUP darbuotojų rengimas ir tobulėjimas gali būti pritaikyti, kad būtų gerinama ikimokyklinio amžiaus vaikams ES valstybėse narėse teikiamų paslaugų kokybė. Be kita ko, joje prieinama prie išvados, kad profesinio tobulėjimo priemonės, kurios yra integruojamos į vykdomą veiklą ir kuriose skiriamas dėmesys refleksijai, gali padėti padidinti veiklos ir mokymo programos efektyvumą. Nustatyta, kad vaizdo klipe įrašyti atsiliepimai yra veiksmingas būdas ugdyti specialistų kompetenciją priežiūros ir kalbos įgūdžių skatinimo srityje; be to, turima duomenų, kad didesnis darbuotojų ir vaikų skaičiaus santykis ir mažesnis klasių dydis teigiamai veikia specialistų veiklos kokybę ir darbuotojų bendravimą su vaikais.

   

  Available for download in 22 languages

  Atsisiųsti
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti