Improving working conditions in occupations with multiple disadvantages

Report
Atnaujinta
29 Spalis 2015
Paskelbtas
29 Spalis 2015
Formatai
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Įžanga

Occupation is a critical factor in determining the type of working conditions a person will experience during their professional life. This report explores the working conditions of workers – particularly medium-to-low skilled and unskilled – in occupations that are found to have low levels of job quality as measured by four key indicators: earnings, prospects, working time and intrinsic job quality. The knock-on effects of poor job quality and unacceptable working conditions for these workers are significant in terms of psychosocial and physical health, job security, work–life balance, career path and, ultimately, the sustainability of their work. Based on data from the European Working Conditions Survey 2010 and the EU Labour Force Survey 2013, the report presents examples of initiatives, policies and measures across the 28 EU Member States that aim to improve overall working conditions in these disadvantaged occupations. An executive summary is available - see Related content.

 • Full report

  Number of Pages: 
  132
  Reference No: 
  EF1544
  ISBN: 
  978-92-897-1397-9
  Catalogue: 
  TJ-01-15-525-EN-N
  DOI: 
  10.2806/279323
  Catalogue info

  Improving working conditions in occupations with multiple disadvantages

  Occupation is a critical factor in determining the type of working conditions a person will experience during their professional life. This report explores the working conditions of workers – particularly medium-to-low skilled and unskilled – in occupations that are found to have low levels of job quality as measured by four key indicators: earnings, prospects, working time and intrinsic job quality.

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF15441
  Catalogue info

  Profesijų, kurioms būdingi daugybiniai nepalankūs veiksniai, atstovų darbo sąlygų gerinimas

  Authors: 
  Eurofound

  Šioje ataskaitoje nagrinėjamos darbuotojų, ypač vidutinės bei menkos kvalifikacijos ir nekvalifikuotų, dirbančių pagal profesijas, kuriose pagal keturis pagrindinius rodiklius (pajamų, perspektyvų, darbo laiko ir vidinės darbo vietų kokybės) padėtis yra prasta, darbo sąlygos. Prasta darbo vietų kokybė ir nepriimtinos darbo sąlygos labai veikia tų darbuotojų psichosocialinę ir fizinę sveikatą, darbo garantijas, darbo ir asmeninio gyvenimo derinimą, karjerą, o galiausiai – darbo tvarumą. Šioje ataskaitoje pateikiama visose 28 ES valstybėse narėse įgyvendinamų iniciatyvų, politikos ir priemonių, skirtų gerinti darbuotojų gerovei nepalankių profesijų bendrąsias darbo sąlygas, pavyzdžių; ataskaitoje remiamasi 2010 m. Europos darbo sąlygų tyrimo ir 2013 m. ES darbo jėgos tyrimo duomenimis.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti