Third European Company Survey – Workplace innovation in European companies

Report
Atnaujinta
6 Spalis 2015
Paskelbtas
9 Rugsėjis 2015
pdf
Formatai
Executive summary in 22 languages
Atsisiųsti

Įžanga

Workplace innovation (WPI) refers to practices that enable employees to participate in organisational change in such a way as to improve the quality of their working life and organisational performance. This report examines the motives behind the adoption of WPI and describes its implementation aRead more

Workplace innovation (WPI) refers to practices that enable employees to participate in organisational change in such a way as to improve the quality of their working life and organisational performance. This report examines the motives behind the adoption of WPI and describes its implementation across companies in Europe. It analyses the impacts of WPI from the perspective of the different players – organisation, management, employees and employee representatives – in 51 companies across 10 EU Member States. The analysis reveals that while there is significant variation in the types of WPI practices in companies, the process of why and how these practices are implemented shows considerable similarity. While the reasons for introducing WPI are mainly related to enhancing efficiency, competitiveness and innovation, one positive result seems to be to strengthen the position of employees and employee representatives. As a result, WPI outcomes often lead to both enhanced economic performance and a better quality of working life for all concerned. 

Read less

Formatai

 • Ataskaita

  Puslapių skaičius: 
  74
  Nuorodos Nr.: 
  EF1540
  ISBN: 
  978-92-897-1393-1
  Katalogo Nr.: 
  TJ-01-15-486-EN-N
  DOI: 
  10.2806/64717
  Catalogue info

  Third European Company Survey – Workplace innovation in European companies

  Workplace innovation (WPI) refers to practices that enable employees to participate in organisational change in such a way as to improve the quality of their working life and organisational performance. This report examines the motives behind the adoption of WPI and describes its implementation across companies in Europe. It analyses the impacts of WPI from the perspective of the different players – organisation, management, employees and employee representatives – in 51 companies across 10 EU Member States.

  Formatai

 • Executive summary

  Nuorodos Nr.: 
  EF15401
  Catalogue info

  Darbo vietų inovacijos Europos įmonėse

  Autorius (-ai): 
  Eurofound

  Sąvoka „inovacijos darbo vietoje“ reiškia praktiką, kuri sudaro sąlygas darbuotojams dalyvauti organizacinių pokyčių procese taip, kad būtų pagerinta jų profesinio gyvenimo ir organizacijos veiklos rezultatų kokybė. Šioje ataskaitoje nagrinėjami inovacijų darbo vietoje kūrimo motyvai ir aprašoma, kaip šios inovacijos kuriamos Europos įmonėse. Ataskaitoje analizuojamas inovacijų darbo vietoje poveikis įvairiems dalyviams – organizacijai, vadovybei, darbuotojams ir darbuotojų atstovams – 51 įmonėje 10 ES valstybių narių. Analizė atskleidžia, kad nors įmonės įgyvendina gana skirtingų rūšių inovacijų darbo vietoje praktiką, tačiau šių praktikos rūšių įgyvendinimo priežastys ir procesas yra labai panašūs. Nors inovacijų darbo vietoje kūrimo priežastys iš esmės yra susijusios su veiksmingumo, konkurencingumo ir inovacijų didinimu, vienas teigiamas rezultatas, atrodo, yra susijęs su darbuotojų ir darbuotojų atstovų padėties stiprinimu. Todėl inovacijų darbo vietoje rezultatai dažnai yra susiję su visiems suinteresuotiesiems subjektams naudingais geresniais ekonominės veiklos rezultatais ir profesinio gyvenimo kokybės gerinimu.

  Galima parsisiųsti 22 kalbomis

  Atsisiųsti

Part of the series

 • European Company Survey 2013

  Eurofound’s European Company Survey (ECS) maps and analyses company policies and practices which can have an impact on smart, sustainable and inclusive growth, as well as the development of social dialogue in companies. This series consists of outputs from the ECS 2013, the third edition of the survey. The survey was first carried out in 2004–2005 as the European Establishment Survey on Working Time and Work-Life Balance.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti