Working time developments in the 21st century: Work duration and its regulation in the EU

Report
Paskelbtas
1 Kovas 2016
pdf
Formatai
Executive summary in 22 languages
Atsisiųsti

Įžanga

This report examines the main trends and milestones characterising the evolution of the most important aspects of collectively agreed working time in the European Union during the first decade of the 21st century. Drawing primarily on information collected by Eurofound across all EU Member StatesRead more

This report examines the main trends and milestones characterising the evolution of the most important aspects of collectively agreed working time in the European Union during the first decade of the 21st century. Drawing primarily on information collected by Eurofound across all EU Member States and Norway, it focuses in particular on five sectors: chemicals, metalworking, banking, retail and public administration. The report describes the institutional regimes of regulation and assesses the evolution of agreed working hours (hours expected to be spent on work according to collective agreements or agreed between employers and employees) and usual working hours (hours usually spent in practice in work activities) between 1999 and 2014. The report points to the tension that exists between the pressure for decreased working hours in favour of a better work–life balance and fewer health problems for workers and the need for working time flexibility to meet the demands of a modern world economy. 

Read less

Formatai

 • Ataskaita

  Puslapių skaičius: 
  102
  Nuorodos Nr.: 
  EF1573
  ISBN: 
  978-92-897-1439-6
  Katalogo Nr.: 
  TJ-02-15-968-EN-C
  DOI: 
  10.2806/888566
  Catalogue info

  Working time developments in the 21st century: Work duration and its regulation in the EU

  This report examines the main trends and milestones characterising the evolution of the most important aspects of collectively agreed working time in the European Union during the first decade of the 21st century. Drawing primarily on information collected by Eurofound across all EU Member States and Norway, it focuses in particular on five sectors: chemicals, metalworking, banking, retail and public administration.

  Formatai

 • Executive summary

  Nuorodos Nr.: 
  EF15731
  Catalogue info

  Darbo laiko pokyčiai XXI amžiuje. Darbo laiko trukmė ir jos reguliavimas ES

  Autorius (-ai): 
  Eurofound

  Šioje ataskaitoje nagrinėjamos pagrindinės tendencijos ir gairės, būdingos svarbiausių darbo laiko, dėl kurio susitariama per kolektyvines derybas, aspektų raidai Europos Sąjungoje pirmąjį XXI amžiaus dešimtmetį. Tyrime pirmiausiai remiamasi visose ES valstybėse narėse ir Norvegijoje „Eurofound“ surinkta informacija ir susitelkiama į penkis sektorius: cheminių medžiagų, metalo apdirbimo, bankininkystės, mažmeninės prekybos ir viešojo administravimo. Ataskaitoje aprašomi instituciniai reguliavimo režimai ir vertinama sutarto darbo laiko (darbo laiko, kuris turėtų būti praleistas darbe pagal kolektyvinius susitarimus arba pagal darbdavių ir darbuotojų susitarimą) ir įprasto darbo laiko (darbo laiko, kuris paprastai praleidžiamas darbe) raida 1999–2014 m. Ataskaitoje atkreipiamas dėmesys į neatitikimą tarp raginimų mažinti darbo laiką, siekiant užtikrinti geresnį darbo ir asmeninio gyvenimo derinimą, ir būtinybės užtikrinti darbo laiko lankstumą, kad būtų tenkinami šiuolaikinės pasaulio ekonomikos poreikiai.

  Galima parsisiųsti 22 kalbomis

  Atsisiųsti
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentarai

Is the report "Working time developments in the 21st century: Work duration and its regulation in the EU" (EF1573) also available in French ?
Thanks
Paul Grosjean
18.03.2016

Komentuoti