Mapping key dimensions of industrial relations

Report
Atnaujinta
30 Rugsėjis 2016
Paskelbtas
30 Rugsėjis 2016
Formatai
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Įžanga

This report maps, analyses and discusses key dimensions and indicators for a comparative framework of industrial relations. It then identifies and assesses existing data sources that can be used to measure the different dimensions of the comparative framework. Lastly, it identifies possible data gaps that may be filled through Eurofound’s future work in the 2017 project, ‘Application of the key dimensions of industrial relations’. The findings highlight the relevance of the key dimensions to European governments and social partners. The conceptual framework and the key dimensions proposed may serve as a monitoring instrument to assess the developments in principles, values and their operational application in the industrial relations systems in the EU. An executive summary is available - see Related content.

 

 • Full report

  Number of Pages: 
  76
  Reference No: 
  EF1630
  ISBN: 
  978-92-897-1542-3
  Catalogue: 
  TJ-02-16-411-EN-N
  DOI: 
  10.2806/190018
  Catalogue info

  Mapping key dimensions of industrial relations

  This report maps, analyses and discusses key dimensions and indicators for a comparative framework of industrial relations. It then identifies and assesses existing data sources that can be used to measure the different dimensions of the comparative framework.

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16301
  Catalogue info

  Darbo santykių Europoje pagrindinių matmenų apžvalga

  Authors: 
  Eurofound

  Šioje ataskaitoje apžvelgiami, analizuojami ir aptariami darbo santykių lyginamosios sistemos pagrindiniai matmenys ir rodikliai. Taip pat joje įvardijami ir vertinami esami duomenų šaltiniai, kuriais galima naudotis lyginamosios sistemos skirtingiems matmenims įvertinti. Galiausiai joje įvardijami galimi duomenų trūkumai, kuriuos būtų galima pašalinti Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondui imantis veiksmų ateityje vykdant 2017 m. projektą „Darbo santykių pagrindinių matmenų taikymas“. Rezultatai pabrėžia pagrindinių aspektų aktualumą Europos valdžios sektoriui ir socialiniams partneriams. Konceptualią sistemą ir siūlomus pagrindinius matmenis galima naudoti kaip stebėsenos priemonę, siekiant įvertinti ES veikiančių darbo santykių sistemų principų, vertybių ir jų praktinio taikymo pokyčius.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti