Role of the social partners in the European Semester

Report
Paskelbtas
16 Vasaris 2016
pdf
Formatai
Executive summary in 22 languages
Atsisiųsti

Įžanga

This report explores the involvement of peak social partners in the European Semester at EU and national level during the period 2011 to 2014. While their role in the European Semester is not set out in the European economic governance provisions (the so-called ‘Six-Pack’), the European institutiRead more

This report explores the involvement of peak social partners in the European Semester at EU and national level during the period 2011 to 2014. While their role in the European Semester is not set out in the European economic governance provisions (the so-called ‘Six-Pack’), the European institutional bodies view the two sides of industry as being key to the development of the Semester, and have called for their closer involvement. This report assesses the degree to which the social partners are involved in the different stages of the European Semester procedure on matters regarding employment and social policy issues and how their involvement could be enhanced. At the same time, it examines the role played by the European Commission and the national governments in communicating the country-specific recommendations. The study also looks at the views of the social partners themselves. The report was compiled on the basis of desk research and individual national reports submitted by Eurofound’s network of European correspondents covering all 28 EU Member States. 

Read less

Formatai

 • Ataskaita

  Puslapių skaičius: 
  64
  Nuorodos Nr.: 
  EF1570
  ISBN: 
  978-92-897-1436-5
  Katalogo Nr.: 
  TJ-01-15-862-EN-N
  DOI: 
  10.2806/1718
  Catalogue info

  Role of the social partners in the European Semester

  This report explores the involvement of peak social partners in the European Semester at EU and national level during the period 2011 to 2014. While their role in the European Semester is not set out in the European economic governance provisions (the so-called ‘Six-Pack’), the European institutional bodies view the two sides of industry as being key to the development of the Semester, and have called for their closer involvement.

  Formatai

 • Executive summary

  Nuorodos Nr.: 
  EF15701
  Catalogue info

  Socialinių partnerių vaidmuo Europos semestre

  Autorius (-ai): 
  Eurofound

  Šioje ataskaitoje nagrinėjamas pagrindinių socialinių partnerių dalyvavimas Europos semestre ES ir nacionaliniu lygmenimis 2011–2014 m. Nors Europos institucinių subjektų vaidmuo, susijęs su Europos semestru, nėra apibrėžtas Europos ekonomikos valdymo sąlygose (vadinamajame „ekonomikos valdymo dokumentų rinkinyje“), minėtieji subjektai abi sektoriaus puses vertina kaip būtinas rengiant semestrą ir ragina užtikrinti jų aktyvesnį dalyvavimą. Šioje ataskaitoje įvertinta, kokiu mastu socialiniai partneriai dalyvauja skirtinguose Europos semestro procedūros etapuose dėl užimtumo ir socialinės politikos klausimų ir kaip jų dalyvavimas galėtų būti pagerintas. Be to, jame nagrinėjamas Europos Komisijos ir nacionalinių vyriausybių vaidmuo perteikiant konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas. Tyrime taip pat apžvelgiamos pačių socialinių partnerių nuomonės. Ataskaita parengta remiantis dokumentų tyrimu ir individualiomis nacionalinėmis ataskaitomis, kurias pateikė visas 28 ES valstybes nares apimančio „Eurofound“ Europos korespondentų tinklo atstovai.

  Galima parsisiųsti 22 kalbomis

  Atsisiųsti

Part of the series

 • National social partners and policymaking

  This series reports on and updates latest information on the involvement of national social partners in policymaking. The series analyses the involvement of national social partners in the implementation of policy reforms within the framework of social dialogue practices, including their involvement in elaborating the National Reform Programmes (NRPs).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti