The concept of representativeness at national, international and European level

Report
Paskelbtas
19 Gruodis 2016
pdf
Formatai
Executive summary in 22 languages
Atsisiųsti

Įžanga

The representativeness of social partners provides legitimacy for their various roles in industrial relations, whether through the vehicle of social dialogue, collective bargaining or involvement in government policymaking or implementation. This report compares the different ways in which the reRead more

The representativeness of social partners provides legitimacy for their various roles in industrial relations, whether through the vehicle of social dialogue, collective bargaining or involvement in government policymaking or implementation. This report compares the different ways in which the representativeness of social partners is defined at national, European and international levels. It shows that representativeness has various meanings across the 28 Member States and Norway, with most countries featuring a combination of legal conformity and mutual recognition. Based on information provided by national correspondents in the 28 EU Member States and Norway, the report analyses the concept of representativeness at national level by reviewing key elements such as electoral success, organisational strength in terms of membership, and the capacity to negotiate. The final section turns to the methodology used by Eurofound to assess representativeness since 1996 and raises the question as to whether this approach should be refined or modified after 10 years of application. An executive summary is also available - see Related content.

See also: Annexes: Survey questionnaire - Tables - Figures

Read less

Formatai

 • Report

  Number of pages: 
  82
  Reference no.: 
  EF1644
  ISBN: 
  978-92-897-1556-0
  Catalogue no.: 
  TJ-06-16-037-EN-N
  DOI: 
  10.2806/517612
  Catalogue info

  The concept of representativeness at national, international and European level

  The representativeness of social partners provides legitimacy for their various roles in industrial relations, whether through the vehicle of social dialogue, collective bargaining or involvement in government policymaking or implementation. This report compares the different ways in which the representativeness of social partners is defined at national, European and international levels.

  Formatai

 • Executive summary

  Reference no.: 
  EF16441
  Catalogue info

  Nacionaliniu, tarptautiniu ir Europos lygmenimis vartojama reprezentatyvumo sąvoka

  Author(s): 
  Eurofound

  Socialinių partnerių reprezentatyvumas užtikrina jų įvairių vaidmenų teisėtumą darbo santykiuose, nesvarbu, ar tam tikrą vaidmenį jie atlieka plėtojant socialinį dialogą, vykdant kolektyvines derybas arba dalyvaujant vyriausybės politikos formavimo arba įgyvendinimo procese. Šioje ataskaitoje lyginami skirtingi būdai, kaip socialinių partnerių reprezentatyvumas apibrėžiamas nacionaliniu, Europos ir tarptautiniu lygmenis. Iš ataskaitos matyti, kad 28 valstybėse narėse ir Norvegijoje reprezentatyvumas apibrėžiamas įvairiai, bet daugumoje šalių ši sąvoka reiškia teisinės atitikties ir abipusio pripažinimo derinį. Remiantis nacionalinių korespondentų 28 ES valstybėse narėse ir Norvegijoje pateikta informacija, šioje ataskaitoje – atsižvelgiant į tokius pagrindinius elementus, kaip sėkmė rinkimuose, stipri organizacija, vertinant pagal narystę, ir derybinis pajėgumas – analizuojama, kaip apibrėžta reprezentatyvumo sąvoka nacionaliniu lygmeniu. Paskutinėje dalyje analizuojama nuo 1996 m. Eurofound taikoma metodika reprezentatyvumui įvertinti ir iškeliamas klausimas, ar po 10 taikymo metų nereikėtų šio metodo išgryninti ar pakoreguoti.

  Available for download in 22 languages

  Atsisiųsti
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti