Win–win arrangements: Innovative measures through social dialogue at company level

Report
Paskelbtas
6 Rugsėjis 2016
pdf
Formatai
Executive summary in 21 languages
Atsisiųsti

Įžanga

Well-functioning social dialogue is a key component for the successful design and implementation of reforms needed to increase the competitiveness of Europe’s economies and create more jobs. It balances workers’ and employers’ interests and contributes to both economic competitiveness and social Read more

Well-functioning social dialogue is a key component for the successful design and implementation of reforms needed to increase the competitiveness of Europe’s economies and create more jobs. It balances workers’ and employers’ interests and contributes to both economic competitiveness and social cohesion. The link between social dialogue and productivity and competitiveness has been the subject of much research, particularly since the advent of the economic crisis in 2008. In some countries, decentralised bargaining is part of a coordinated system, but in others key aspects of coordinated social dialogue, such as company-level worker representation, are missing. This report identifies how management, employees and their representatives find common solutions to common problems. It also describes the measures, especially innovative approaches, that have been established through social dialogue in response to new workplace challenges.

Read less

Formatai

 • Ataskaita

  Puslapių skaičius: 
  76
  Nuorodos Nr.: 
  EF1633
  ISBN: 
  978-92-897-1547-8
  Katalogo Nr.: 
  TJ-04-16-535-EN-N
  DOI: 
  10.2806/439918
  Catalogue info

  Win–win arrangements: Innovative measures through social dialogue at company level

  Well-functioning social dialogue is a key component for the successful design and implementation of reforms needed to increase the competitiveness of Europe’s economies and create more jobs. It balances workers’ and employers’ interests and contributes to both economic competitiveness and social cohesion.

  Formatai

 • Executive summary

  Nuorodos Nr.: 
  Ef16331
  Catalogue info

  Visoms socialinio dialogo šalims tinkami sprendimai. Novatoriškos priemonės, taikomos per socialinį dialogą įmonių lygmeniu

  Autorius (-ai): 
  Eurofound

  Jei norima sėkmingai rengti ir įgyvendinti reformas, kurios būtinos siekianti didinti Europos šalių ekonomikos konkurencingumą ir kurti daugiau darbo vietų, būtina užtikrinti veiksmingą socialinį dialogą. Toks dialogas padeda derinti darbuotojų ir darbdavių interesus, taip pat užtikrinti tiek ekonominį konkurencingumą, tiek socialinę sanglaudą. Socialinio dialogo ir produktyvumo bei konkurencingumo sąsaja plačiai nagrinėjama, ypač 2008 m. prasidėjus ekonomikos krizei. Vienose šalyse decentralizuotos derybos yra koordinuotos sistemos dalis, o kitose šalyse pagrindinių koordinuoto socialinio dialogo aspektų, tokių kaip atstovavimas darbuotojams įmonių lygmeniu, pasigendama. Šioje ataskaitoje nustatoma, kaip administracija, darbuotojai ir jų atstovai randa bendrų problemų bendrus sprendimus. Be to, joje aprašomos priemonės, ypač novatoriški sprendimai, kuriuos imta taikyti per socialinį dialogą, reaguojant į naujus darbo vietose kylančius iššūkius.

  Galima parsisiųsti 21 kalbomis

  Atsisiųsti
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti