Inadequate housing in Europe: Costs and consequences

Report
Atnaujinta
18 Rugpjūtis 2016
Paskelbtas
4 Rugpjūtis 2016
pdf
Formatai
Executive summary in 22 languages
Atsisiųsti

Įžanga

This report aims to improve understanding of the true cost of inadequate housing to EU Member States and to suggest policy initiatives that might help address its social and financial consequences. The full impact of poor housing tends to be evident only in the longer term, and the savings to pubRead more

This report aims to improve understanding of the true cost of inadequate housing to EU Member States and to suggest policy initiatives that might help address its social and financial consequences. The full impact of poor housing tends to be evident only in the longer term, and the savings to publicly funded services, the economy and society that investment in good quality accommodation can deliver are not always obvious. While housing policies are the prerogative of national governments, many Member States face similar challenges in this field. In some, projects to improve inadequate housing have already provided valuable practical experience that can usefully be shared, and this report presents eight such case studies. While improving poor living conditions would be costly, the report suggests the outlay could be recouped quite quickly from savings on healthcare and a range of publicly funded services – in the EU as a whole, for every €3 invested in improving housing conditions, €2 would come back in savings in one year. 

With contributions from Robert Anderson, Pierre Faller, Jan Vandamme (Eurofound) and Madison Welsh.

Read less

Formatai

 • Ataskaita

  Puslapių skaičius: 
  114
  Nuorodos Nr.: 
  EF1604
  ISBN: 
  978-92-897-1478-5
  Katalogo Nr.: 
  TJ-01-16-429-EN-N
  DOI: 
  10.2806/049107
  Catalogue info

  Inadequate housing in Europe: Costs and consequences

  This report aims to improve understanding of the true cost of inadequate housing to EU Member States and to suggest policy initiatives that might help address its social and financial consequences.

  Formatai

 • Executive summary

  Nuorodos Nr.: 
  EF16041
  Catalogue info

  Netinkamos gyvenamosios sąlygos Europoje. Kaštai ir pasekmės

  Autorius (-ai): 
  Eurofound

  Šia ataskaita siekiama pagerinti supratimą apie tai, kokia iš tiesų yra netinkamų gyvenamųjų sąlygų ES valstybėse narėse kaina, ir pasiūlyti politikos iniciatyvas, kurios padėtų spręsti su tuo susijusias socialines ir finansines problemas. Visas prastų gyvenamųjų sąlygų poveikis paprastai išaiškėja tik per ilgesnį laikotarpį, o investicijų į geros kokybės būstą ekonominė nauda viešosiomis lėšomis finansuojamų paslaugų srityje, taip pat nauda ekonomikai ir visuomenei ne visada yra akivaizdi. Nors būsto politika yra nacionalinės valdžios prerogatyva, daugelis valstybių narių šioje srityje susiduria su panašiais iššūkiais. Kai kuriose šalyse projektai, skirti gerinti netinkamas gyvenamąsias sąlygas, jau suteikė vertingos praktinės patirties, kuria galima sėkmingai dalytis; šioje ataskaitoje pateikiami aštuoni tokie atvejų tyrimai iš keleto Europos šalių. Prastų gyvenamųjų sąlygų gerinimas gali būti brangus, tačiau, kaip teigiama ataskaitoje, išlaidas galima gana greitai atgauti, nes būtų sutaupyta teikiant įvairias viešojo sektoriaus subsidijuojamas ar finansuojamas paslaugas.

  Galima parsisiųsti 22 kalbomis

  Atsisiųsti
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti