Sustainable work throughout the life course: National policies and strategies

Report
Atnaujinta
2 Rugpjūtis 2016
Paskelbtas
27 Liepa 2016
pdf
Formatai
Executive summary in 22 languages
Atsisiųsti

Įžanga

European countries face the challenges of ageing populations supported by shrinking workforces, more precarious types of employment, and in many cases, a decreasing number of jobs in the wake of the economic crisis. As a result, the issue of how to enable more people to participate in the labour Read more

European countries face the challenges of ageing populations supported by shrinking workforces, more precarious types of employment, and in many cases, a decreasing number of jobs in the wake of the economic crisis. As a result, the issue of how to enable more people to participate in the labour market and to continue to do so until an older age has become a key policy issue in all EU Member States. These challenges might be met by adopting an approach to work that puts sustainability at its centre. Sustainable work means that ‘living and working conditions are such that they support people in engaging and remaining in work throughout an extended working life’. This study analyses national policies that help to achieve sustainable work in 10 EU Member States. It looks at how these policies are being implemented, whether they are integrated into a coherent framework, and whether they are complementary or contradictory. 

Read less

Formatai

 • Ataskaita

  Puslapių skaičius: 
  98
  Nuorodos Nr.: 
  EF1610
  ISBN: 
  978-92-897-1470-9
  Katalogo Nr.: 
  TJ-01-16-407-EN-C
  DOI: 
  10.2806/34637
  Catalogue info

  Sustainable work throughout the life course: National policies and strategies

  European countries face the challenges of ageing populations supported by shrinking workforces, more precarious types of employment, and in many cases, a decreasing number of jobs in the wake of the economic crisis. As a result, the issue of how to enable more people to participate in the labour market and to continue to do so until an older age has become a key policy issue in all EU Member States.

  Formatai

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nuorodos Nr.: 
  EF16101
  Catalogue info

  Tvarus darbas visą gyvenimą. Nacionalinės politikos priemonės ir strategijos

  Autorius (-ai): 
  Eurofound

  Europos šalys susiduria su gyventojų senėjimo iššūkiais, prie kurių prisideda tokios problemos, kaip mažėjantis darbuotojų skaičius, mažesnių garantijų užimtumas, o daugeliu atveju ir mažėjantis darbo vietų skaičius, kaip ekonomikos krizės padarinys. Todėl klausimas, kaip kuo didesniam skaičiui žmonių sudaryti sąlygas dalyvauti darbo rinkoje ir joje išlikti iki senyvo amžiaus, tapo vienu iš svarbiausių politikos klausimų visose ES valstybėse narėse. Šiuos iššūkius būtų galima galima išspręsti, jei požiūris į darbą būtų pagrįstas tvarumu. Tvarus darbas reiškia, jog „gyvenimo ir darbo sąlygos yra tokios, kad dirbti ir išsaugoti darbą žmonės gali visą ilgesnės trukmės profesinį gyvenimą“. Šiame tyrime analizuojamos nacionalinės politikos priemonės, kurios gali padėti užtikrinti tvarų darbą 10 ES valstybių narių. Jame nagrinėjama, kaip šios politikos priemonės yra įgyvendinamos, ar jos integruojamos į darnią struktūrą, taip pat ar jos papildo vienos kitas ar prieštarauja vienos kitoms.

  Galima parsisiųsti 22 kalbomis

  Atsisiųsti
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti