Sixth European Working Conditions Survey – Overview report

Report
Atnaujinta
29 Spalis 2019
Paskelbtas
17 Lapkritis 2016
pdf
Formatai
Executive summary in 22 languages
Atsisiųsti

Įžanga

The sixth European Working Conditions Survey (EWCS) builds on the lessons learned from the previous five surveys to paint a wide-ranging picture of Europe at work aRead more

The sixth European Working Conditions Survey (EWCS) builds on the lessons learned from the previous five surveys to paint a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. EU employment policy priorities aim to boost employment levels, prolong working life, increase the participation of women, develop productivity and innovation and adapt to the digital challenge. The success of these policies depends not just on changes in the external labour market but also on developing good working conditions and job quality. The findings from the EWCS draw attention to the range and scope of actions that policy actors could develop to address the challenges facing Europe today. The analysis explores the findings using seven indices of job quality – physical environment, work intensity, working time quality, social environment, skills and discretion, prospects and earnings – and categorises workers into five typical job quality profiles. Based on face-to-face interviews with 43,850 workers in 35 European countries, the sixth EWCS attempts to capture the multi-faceted dimensions of work in Europe today.

Read less

Formatai

 • Ataskaita

  Puslapių skaičius: 
  162
  Nuorodos Nr.: 
  EF1634
  ISBN: 
  978-92-897-1597-3
  Katalogo Nr.: 
  TJ-02-17-731-EN-N
  DOI: 
  10.2806/422172
  Catalogue info

  Sixth European Working Conditions Survey – Overview report

  The sixth European Working Conditions Survey (EWCS) builds on the lessons learned from the previous five surveys to paint a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. EU employment policy priorities aim to boost employment levels, prolong working life, increase the participation of women, develop productivity and innovation and adapt to the digital challenge.

  Formatai

 • Executive summary

  Nuorodos Nr.: 
  EF16341
  Catalogue info

  Šeštasis Europos darbo sąlygų tyrimas. Apžvalginė ataskaita

  Autorius (-ai): 
  Eurofound

  Šeštojo Europos darbo sąlygų tyrimo (EDST), kuris remiasi ankstesniais penkiais tyrimais, paskirtis – pristatyti įvairius darbo Europoje aspektus pagal skirtingas šalis, profesijas, sektorius ir amžiaus grupes. ES užimtumo politikos prioritetais siekiama padidinti užimtumo lygį, pailginti profesinį gyvenimą, padidinti moterų dalyvavimą darbo rinkoje, plėtoti produktyvumą bei inovacijas ir prisitaikyti prie skaitmeninio iššūkio. Šios politikos sėkmė priklauso ne tik nuo išorinės darbo rinkos pokyčių, bet ir nuo gerų darbo sąlygų ir darbo kokybės užtikrinimo. EDST išvadose dėmesys atkreipiamas į įvairaus pobūdžio ir masto veiksmus, kurių politikos subjektai gali imtis, siekdami spręsti šiandien Europoje kylančius iššūkius. Analizėje nagrinėjami rezultatai pagal septynis darbo kokybės rodiklius (fizinės aplinkos, darbo intensyvumo, darbo laiko kokybės, socialinės aplinkos, įgūdžių ir veiksmų laisvės, perspektyvų ir darbo užmokesčio), o darbuotojai suskirstomi į penkis tipiškus darbo kokybės profilius. Remiantis tiesioginiais pokalbiais su 43 850 darbuotojų 35 Europos šalyse, šeštajame EDST siekiama įvertinti įvairius darbo Europoje aspektus.

  Galima parsisiųsti 22 kalbomis

  Atsisiųsti
 • Working papers

  Related working papers

  • European Working Conditions Survey - Cognitive pre-test
   Working paper
   29 Spalis 2019
   Autorius (-ai)
   Hadler, Patricia; Neuert, Cornelia; Lenzner, Timo; Menold, Natalja
   Nuorodos Nr.
   WPEF19059
  • Combining data from different surveys in analysis: Compatibility of the 2013 European Company Survey and the 2015 European Working Conditions Survey
   Working paper
   15 Gruodis 2017
   Autorius (-ai)
   Nuorodos Nr.
   WPEF17036

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2015, the sixth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

 • European Working Conditions Surveys

  The European Working Conditions Survey (EWCS) launched in 1990 and is carried out every five years, with the latest edition in 2015. It provides an overview of trends in working conditions and quality of employment for the last 30 years. It covers issues such as employment status, working time duration and organisation, work organisation, learning and training, physical and psychosocial risk factors, health and safety, work–life balance, worker participation, earnings and financial security, work and health, and most recently also the future of work.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti