Estimating labour market slack in the European Union

Report
Paskelbtas
18 Liepa 2017
Formatai
Executive summary in 22 languages

PDF

Įžanga

Labour market slack is the shortfall between the volume of work desired by workers and the actual volume of work available. The most important indicator of labour slack is the unemployment rate, but an exclusive focus on this fails to take account of the four-fifths of the jobless population who are inactive rather than unemployed. Many people in this group have some form of labour market attachment – they would like to work, are seeking work or are available to work. In addition, many part-time workers would like to work longer hours. The aim of this report is to develop a more nuanced estimate of labour slack using EU Labour Force Survey data, which allows involuntary part-timers and inactive people with some labour market attachment to be identified and quantified. The authors calculate that there were around 50 million people in the broad category of labour slack in 2015 and that labour slack has been slower to fall in response to the recovery than unemployment. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  56
  Reference No: 
  EF1711
  ISBN: 
  978-92-897-1588-1
  Catalogue: 
  TJ-02-461-EN-N
  DOI: 
  10.2806/610691
  Catalogue info

  Estimating labour market slack in the European Union

  Labour market slack is the shortfall between the volume of work desired by workers and the actual volume of work available. The most important indicator of labour slack is the unemployment rate, but an exclusive focus on this fails to take account of the four-fifths of the jobless population who are inactive rather than unemployed.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF17111
  Catalogue info

  Neišnaudoto darbo rinkos potencialo Europos Sąjungoje apskaičiavimas

  Authors: 
  Eurofound

  Neišnaudotas darbo rinkos potencialas yra skirtumas tarp darbuotojų pageidaujamos ir esamos darbo apimties. Svarbiausias neišnaudoto darbo rinkos potencialo rodiklis yra nedarbo lygis, tačiau, jei dėmesys sutelkiamas tik į šį rodiklį, yra neatsižvelgiama į keturis penktadalius darbo neturinčių gyventojų, kurie yra neaktyvūs, bet nėra bedarbiai. Daugelis šios grupės žmonių yra vienaip ar kitaip susiję su darbo rinka: jie norėtų dirbti, ieško darbo arba yra pasirengę dirbti. Be to, daugelis ne visą darbo laiką dirbančių darbuotojų norėtų dirbti daugiau valandų. Šios ataskaitos tikslas – parengti išsamesnį neišnaudoto darbo rinkos potencialo įvertinimą pasinaudojant ES darbo jėgos tyrimo duomenimis, nes tai suteikia galimybę nustatyti ne savo noru ne visą darbo laiką dirbančių darbuotojų ir neaktyvių žmonių, turinčių kokių nors sąsajų su darbo rinka, skaičių. Autoriai apskaičiavo, kad 2015 m. buvo apie 50 milijonų neišnaudoto darbo rinkos potencialo kategorijai priskirtinų žmonių ir kad atsigaunant ekonomikai neišnaudotas darbo rinkos potencialas mažėjo lėčiau nei nedarbas.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti