Exploring self-employment in the European Union

Report
Atnaujinta
5 Liepa 2021
Paskelbtas
21 Rugsėjis 2017
pdf
Formatai
Executive summary in 22 languages
Atsisiųsti

Įžanga

In the rapidly changing world of work, the traditional dichotomy of employee and self-employed is insufficient to capture the wide diversity of self-employed workers in Europe today. This report identifies five categories of self-employed, reflecting the wide-ranging attitudes, income levels, andRead more

In the rapidly changing world of work, the traditional dichotomy of employee and self-employed is insufficient to capture the wide diversity of self-employed workers in Europe today. This report identifies five categories of self-employed, reflecting the wide-ranging attitudes, income levels, and health and well-being among this diverse group. Based on data from the sixth European Working Conditions Survey (EWCS) and the European Union Labour Force Survey (EU-LFS), the analysis reveals that the majority of self-employed workers enjoy high levels of job quality. However, there are concerns in relation to so-called ‘economically dependent workers’: while they are classed as self-employed, they lack both the autonomy that self-employment usually offers and the social protection granted by regular employment. Some policy approaches of Member States to this ‘in-between’ employment status are described in detail, which are of relevance for the discussions around the European Pillar of Social Rights.

Read less

Formatai

 • Ataskaita

  Puslapių skaičius: 
  74
  Nuorodos Nr.: 
  EF1718
  ISBN: 
  978-92-897-1598-0
  Katalogo Nr.: 
  TJ-01-17-770-EN-N
  DOI: 
  10.2806/651917
  Catalogue info
 • Executive summary

  Nuorodos Nr.: 
  EF17181
  Catalogue info

  Savarankiško darbo Europos Sąjungoje tyrimas

  Autorius (-ai): 
  Eurofound

  Sparčiai besikeičiančiame darbo pasaulyje tradicinis suskirstymas į samdomus darbuotojus ir savarankiškai dirbančius asmenis yra nepakankamas, jei norima aprėpti didelę savarankiškai dirbančių asmenų įvairovę šiandienos Europoje. Šioje ataskaitoje išskiriamos penkios savarankiškai dirbančių asmenų kategorijos, kuriomis perteikiamos įvairios šios nevienalytės grupės nuostatos, pajamų lygis, sveikatos ir gerovės rodikliai. Remiantis šeštojo Europos darbo sąlygų tyrimo (EDST) ir Europos Sąjungos darbo jėgos tyrimo duomenimis, analizėje atskleidžiama, kad daugumos savarankiškai dirbančių asmenų darbo vietos yra kokybiškos. Vis dėl to susirūpinimą kelia vadinamieji ekonomiškai priklausomi darbuotojai; nors jie yra priskiriami savarankiškai dirbantiems asmenims, jiems trūksta tiek savarankiškumo, kurį paprastai suteikia savarankiškas darbas, tiek socialinės apsaugos, kuri garantuojama įprasto įdarbinimo atveju. Be to, išsamiai aprašomas 28 ES valstybių narių politikos požiūris į šį tarpinį užimtumo statusą, taip pat padariniai politikos formuotojams, ypač atsižvelgiant į neseniai pristatytą Europos socialinių teisių ramstį.

  Galima parsisiųsti 22 kalbomis

  Atsisiųsti
 • Working papers

  Related working papers

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2015, the sixth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti