Quality of life

European Quality of Life Survey 2016

Report
Atnaujinta
12 Liepa 2018
Paskelbtas
23 Sausis 2018
Formatai
Executive summary in 22 languages

PDF

Įžanga

Nearly 37,000 people in 33 European countries (28 EU Member States and 5 candidate countries) were interviewed in the last quarter of 2016 for the fourth wave of the European Quality of Life Survey. This overview report presents the findings for the EU Member States. It uses information from previous survey rounds, as well as other research, to look at trends in quality of life against a background of the changing social and economic profile of European societies. Ten years after the global economic crisis, it examines well-being and quality of life broadly, to include quality of society and public services. The findings indicate that differences between countries on many aspects are still prevalent – but with more nuanced narratives. Each Member State exhibits certain strengths in particular aspects of well-being, but multiple disadvantages are still more pronounced in some societies than in others; and in all countries significant social inequalities persist.

 • Full report

  Number of Pages: 
  122
  Reference No: 
  EF1733
  ISBN: 
  978-92-897-1622-2
  Catalogue: 
  TJ-06-17-486-EN-N
  DOI: 
  10.2806/964014
  Catalogue info
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF17331
  Catalogue info

  2016 m. Europos gyvenimo kokybės tyrimas

  Authors: 
  Eurofound

  2016 m. paskutinįjį ketvirtį vykdant ketvirtąjį Europos gyvenimo kokybės tyrimą 33 Europos šalyse (28 ES valstybėse narėse ir 5 šalyse kandidatėse) apklausta beveik 37 000 žmonių. Šioje apžvalginėje ataskaitoje pateikiamos išvados apie ES valstybes nares. Ataskaitoje panaudojama ankstesnių trijų tyrimų ir kitų tyrimų informacija, siekiant apžvelgti gyvenimo kokybės tendencijas, kurios vertinamos atsižvelgiant į kintančią Europos visuomenių socialinę ir ekonominę padėtį. Praėjus dešimčiai metų nuo pasaulinės ekonomikos krizės, ataskaitoje nagrinėjama gerovė ir gyvenimo kokybė apskritai, įskaitant visuomenės ir viešųjų paslaugų kokybę. Remiantis ataskaitos išvadomis, tarp šalių vis dar esama skirtumų įvairiose srityse, tačiau kontrastai nebe tokie ryškūs. Kiekviena valstybė narė turi tam tikrų pranašumų, susijusių su konkrečiais gerovės aspektais, tačiau kai kurioms visuomenėms nepalankios sąlygos įvairiose srityse būdingos labiau nei kitoms; be to, visos šalys vis dar susiduria su socialinės nelygybės problema. 

  Available in 22 languages for download

  PDF
 • Working papers

  Related working papers

  • European Quality of Life Survey 2016: Quality Assessment
   Working paper
   12 Liepa 2018
   Authors
   de Jong, Julie; Cibelli Hibben, Kristen
   Reference No
   WPEF18059
   Observatory
   EurLIFE
  • European Quality of Life Survey 2016: Technical and fieldwork report
   Working paper
   08 Kovas 2018
   Authors
   Kantar Public
   Reference No
   WPEF18016
   Observatory
   EurLIFE

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2016

  Carried out every four years, this unique, pan-European European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the 2016 edition of the EQLS.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti