Income inequalities and employment patterns in Europe before and after the Great Recession

Report
Paskelbtas
13 Kovas 2017
pdf
Formatai
Executive summary in 22 languages
Atsisiųsti

Įžanga

This report addresses growing concerns about income inequalities in academic and policy debates by offering a comprehensive study of income inequalities during the years of the Great Recession starting in 2008–2009 (income data relating to 2004–2013). It has the twofold objective of adopting an ERead more

This report addresses growing concerns about income inequalities in academic and policy debates by offering a comprehensive study of income inequalities during the years of the Great Recession starting in 2008–2009 (income data relating to 2004–2013). It has the twofold objective of adopting an EU-wide perspective and providing an updated picture of inequalities across different sources of income and in most Member States. The results show that EU-wide income inequality declined notably prior to 2008, driven by a strong process of income convergence between European countries – but the Great Recession broke this trend and pushed inequalities upwards both for the EU as a whole and across most countries. While previous studies have pointed to widening wage differentials as the main driver behind the long-term trend towards growing household disposable income inequalities across many European countries, this report identifies unemployment and its associated decline in labour income as the main reason behind the inequality surges occurring in recent years. Real income levels have declined and the middle classes have been squeezed from the onset of the crisis across most European countries. The role played by the family pooling of income in reducing inequalities and the impact of European welfare policies in cushioning the effect of economic turbulences on the distribution of income are also explored. 

Read less

Formatai

 • Ataskaita

  Puslapių skaičius: 
  70
  Nuorodos Nr.: 
  EF1663
  ISBN: 
  978-92-897-1573-7
  Katalogo Nr.: 
  TJ-02-17-166-EN-N
  DOI: 
  10.2806/370969
  Catalogue info

  Income inequalities and employment patterns in Europe before and after the Great Recession

  This report addresses growing concerns about income inequalities in academic and policy debates by offering a comprehensive study of income inequalities during the years of the Great Recession starting in 2008–2009 (income data relating to 2004–2013). It has the twofold objective of adopting an EU-wide perspective and providing an updated picture of inequalities across different sources of income and in most Member States.

  Formatai

 • Executive summary

  Nuorodos Nr.: 
  EF16631
  Catalogue info

  Pajamų nelygybė ir užimtumo tendencijos Europoje prieš didįjį ekonomikos nuosmukį ir po jo

  Autorius (-ai): 
  Eurofound

  Šioje ataskaitoje įvertinamas akademinėse ir politikos diskusijose didėjantis susirūpinimas dėl pajamų nelygybės ir pateikiamas išsamus tyrimas, kaip kito pajamų nelygybė prieš 2008–2009 m. prasidėjusį didįjį ekonomikos nuosmukį ir po jo (duomenys apie pajamas yra susiję su 2004–2013 m.).  Jos tikslas dvejopas: aprėpti visą ES ir pateikti naujausią informaciją apie nelygybę pagal skirtingus pajamų šaltinius ir daugumoje valstybių narių. Kaip galima spręsti iš rezultatų, pajamų nelygybė visoje ES iki 2008 m. smarkiai mažėjo; tai lėmė sparti pajamų konvergencija tarp Europos Sąjungos šalių; tačiau didysis ekonomikos nuosmukis pakeitė tą tendenciją ir lėmė nelygybės augimą tiek visoje ES, tiek daugumoje šalių. Ankstesniuose tyrimuose kaip pagrindinis veiksnys, lemiantis namų ūkių disponuojamųjų pajamų nelygybės augimą daugelyje Europos šalių, nurodomi didėjantys darbo užmokesčio skirtumai, o šioje ataskaitoje kaip pagrindinė priežastis, dėl kurios pastaraisiais metais išaugo nelygybė, įvardytas nedarbas ir su juo susijęs darbo pajamų mažėjimas. Realiųjų pajamų lygis smuko, ir nuo krizės pradžios daugumoje Europos šalių smarkiai nukentėjo vidurinioji klasė. Be to, ataskaitoje nagrinėjama, kaip mažinti nelygybę padeda šeimų pajamų sutelkimas, o švelninti ekonominių sukrėtimų poveikį – Europos gerovės politika.

  Galima parsisiųsti 22 kalbomis

  Atsisiųsti
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti