Involvement of the social partners in the European Semester: 2016 update

Report
Paskelbtas
24 Vasaris 2017
pdf
Formatai
Executive summary in 22 languages
Atsisiųsti

Įžanga

This report provides an update on the role of national social partners in the European Semester process over the period 2015–2016, describing the main developments and changes compared with a previous Eurofound study on their involvement during the period 2011–2014. It examines the social partnerRead more

This report provides an update on the role of national social partners in the European Semester process over the period 2015–2016, describing the main developments and changes compared with a previous Eurofound study on their involvement during the period 2011–2014. It examines the social partners’ involvement in the elaboration of the National Reform Programmes and to what extent they are heard and their views taken into account with regard to social and labour policies. Overall, the involvement of social partners in most Member States is carried out in a relatively smooth way. Some progress can be identified in terms of both the number of Member States in which improvement has taken place and the procedures applied for involving the social partners. However, significant differences remain in the practices, quality and effectiveness of social partner involvement in the European Semester process. 

Read less

Formatai

 • Ataskaita

  Puslapių skaičius: 
  40
  Nuorodos Nr.: 
  EF1665
  ISBN: 
  978-92-897-1575-1
  Katalogo Nr.: 
  TJ-02-17-224-EN-N
  DOI: 
  10.2806/104524
  Catalogue info

  Involvement of the social partners in the European Semester: 2016 update

  This report provides an update on the role of national social partners in the European Semester process over the period 2015–2016, describing the main developments and changes compared with a previous Eurofound study on their involvement during the period 2011–2014.

  Formatai

 • Executive summary

  Nuorodos Nr.: 
  EF16651
  Catalogue info

  Socialinių partnerių dalyvavimas Europos semestre. 2016 m. atnaujinta informacija

  Autorius (-ai): 
  Eurofound

  Šioje ataskaitoje pateikiama nauja informacija apie nacionalinių socialinių partnerių vaidmenį Europos semestro procese 2015–2016 m. ir aprašomi pagrindiniai įvykiai bei pokyčiai, palyginti su ankstesniu Eurofound tyrimu, skirtu jų dalyvavimui 2011–2014 m. Joje nagrinėjama, kaip socialiniai partneriai įtraukiami į nacionalinių reformų programų rengimą, kiek jų nuomonė išklausoma ir kiek į ją atsižvelgiama rengiant socialinę ir darbo politiką. Apskritai socialiniai partneriai daugumoje valstybių narių yra įtraukiami gana sklandžiai. Tam tikra pažanga fiksuojama vertinant tiek valstybių narių, kuriose padėtis pagerėjo, skaičių, tiek socialinių partnerių įtraukimo procedūras. Tačiau socialinių partnerių dalyvavimo Europos semestro procese praktika, kokybė ir veiksmingumas labai skiriasi.

  Galima parsisiųsti 22 kalbomis

  Atsisiųsti

Part of the series

 • National social partners and policymaking

  This series reports on and updates latest information on the involvement of national social partners in policymaking. The series analyses the involvement of national social partners in the implementation of policy reforms within the framework of social dialogue practices, including their involvement in elaborating the National Reform Programmes (NRPs).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti