Changing places: Mid-career review and internal mobility

Report
Paskelbtas
17 Sausis 2017
pdf
Formatai
Executive summary in 22 languages
Atsisiųsti
Autorius (-ai): 
Jungblut, Jean-Marie

Įžanga

Demographic ageing poses the challenge of how to keep people in employment for longer without negatively affecting their health and well-being. The solutions are particularly critical for workers engaged in arduous work. This report examines how mid-career reviews can play a key role by clarifyinRead more

Demographic ageing poses the challenge of how to keep people in employment for longer without negatively affecting their health and well-being. The solutions are particularly critical for workers engaged in arduous work. This report examines how mid-career reviews can play a key role by clarifying workers’ options for remaining in work until a later retirement age. Following an exploration of career trajectories and transitions, the report focuses on arduous jobs: their incidence across Europe and the implications of such work for career and work sustainability. It examines various tools and strategies used by public authorities and social partners to keep workers in arduous jobs in employment longer. Finally, three case studies – from Belgium, France and the UK – of mid-career reviews undertaken either as pilot projects or as a legislative reform are presented. 

Read less

Formatai

 • Ataskaita

  Puslapių skaičius: 
  80
  Nuorodos Nr.: 
  EF1620
  ISBN: 
  978-92-897-1442-6
  Katalogo Nr.: 
  TJ-04-15-951-EN-N
  DOI: 
  10.2806/42599
  Catalogue info

  Changing places: Mid-career review and internal mobility

  Autorius (-ai): 
  Jungblut, Jean-Marie

  Demographic ageing poses the challenge of how to keep people in employment for longer without negatively affecting their health and well-being. The solutions are particularly critical for workers engaged in arduous work. This report examines how mid-career reviews can play a key role by clarifying workers’ options for remaining in work until a later retirement age.

  Formatai

 • Executive summary

  Nuorodos Nr.: 
  EF16201
  Catalogue info

  Darbo vietos keitimas. Karjeros vidurio peržiūra ir vidaus judumas

  Autorius (-ai): 
  Eurofound

  Dėl demografinio senėjimo kyla iššūkis, kaip užtikrinti ilgesnį žmonių profesinį gyvenimą išvengiant neigiamo poveikio jų sveikatai ir gerovei. Atitinkami sprendimai ypač svarbūs darbuotojams, kurie dirba sunkų darbą. Šioje ataskaitoje nagrinėjama, kaip karjeros vidurio peržiūra gali labai padėti išsiaiškinti galimybes likti darbe iki vėlesnio pensinio amžiaus. Išnagrinėjus karjeros kryptis ir jos keitimo galimybes, ataskaitoje dėmesys sutelkiamas į sunkų darbą, įskaitant jo paplitimą Europoje ir padarinius karjerai ir darbo tvarumui. Ataskaitoje nagrinėjamos įvairios priemonės ir strategijos, kurias taiko valdžios institucijos ir socialiniai partneriai, kad pailgintų sunkų darbą dirbančių darbuotojų profesinio gyvenimo trukmę. Galiausiai pateikiami trys konkrečių atvejų tyrimai iš Belgijos, Prancūzijos ir Jungtinės Karalystės. Juose nagrinėjami atvejai, kai karjeros peržiūra vykdoma įgyvendinant bandomuosius projektus arba vykdant teisės aktų reformą.

  Galima parsisiųsti 22 kalbomis

  Atsisiųsti
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti