Social mobility in the EU

Report
Paskelbtas
19 Balandis 2017
pdf
Formatai
Executive summary in 22 languages
Atsisiųsti

Įžanga

EU citizens are increasingly concerned that today’s young people will have fewer opportunities for upward social mobility than their parents’ generation. This report maps patterns of intergenerational social mobility in the EU countries. It first looks at absolute social mobility – how societies Read more

EU citizens are increasingly concerned that today’s young people will have fewer opportunities for upward social mobility than their parents’ generation. This report maps patterns of intergenerational social mobility in the EU countries. It first looks at absolute social mobility – how societies have changed in terms of structural and occupational change and societal progress. Then it turns to relative social mobility (‘social fluidity’) – the opportunities for individuals to move between occupational classes. The story of recent social mobility is explored using data from the European Social Survey (ESS) and findings from Eurofound’s Network of European correspondents across the EU Member States. The report also analyses the current policy discourse, examining to what extent social mobility has been visible on the policy agenda in different Member States and how it has been framed and discussed. It goes on to look at barriers to equal opportunities and policies to promote it. Finally, it focuses on developments in the last decade that could foster social mobility in childhood and early education, school and tertiary education, and the labour market. 

Social mobility in the EU: Annexes 1 to 4

Read less

Formatai

 • Ataskaita

  Puslapių skaičius: 
  90
  Nuorodos Nr.: 
  EF1664
  ISBN: 
  978-92-897-1577-5
  Katalogo Nr.: 
  TJ-01-17-286-EN-N
  DOI: 
  10.2806/420671
  Catalogue info

  Social mobility in the EU

  EU citizens are increasingly concerned that today’s young people will have fewer opportunities for upward social mobility than their parents’ generation. This report maps patterns of intergenerational social mobility in the EU countries. It first looks at absolute social mobility – how societies have changed in terms of structural and occupational change and societal progress. Then it turns to relative social mobility (‘social fluidity’) – the opportunities for individuals to move between occupational classes. The story of recent social mobility is explored using data from the European Social Survey (ESS) and findings from Eurofound’s Network of European correspondents across the EU Member States.

  Formatai

 • Executive summary

  Nuorodos Nr.: 
  EF16641
  Catalogue info

  Socialinis judumas ES

  Autorius (-ai): 
  Eurofound

  ES piliečiams vis didesnį susirūpinimą kelia tai, kad šiandienos jaunimas turės mažiau į viršų nukreipto socialinio judumo galimybių nei jų tėvai. Šioje ataskaitoje atskleidžiamos skirtingų kartų atstovų socialinio judumo tendencijos ES šalyse. Iš pradžių joje apžvelgiamas absoliutus socialinis judumas – struktūriniai ir profesiniai visuomenės pokyčiai ir visuomenės pažanga. Po to įvertinamas santykinis socialinis judumas (socialinis paslankumas) – žmonių galimybės pereiti iš vienos profesinės visuomenės grupės į kitą. Pastarojo meto socialinis judumas nagrinėjamas pasinaudojant Europos socialinio tyrimo duomenimis ir visas ES valstybes nares apimančio Eurofound Europos korespondentų tinklo pateikta informacija. Ataskaitoje nagrinėjamas ir dabartinis politikos diskursas, įvertinant, kiek socialinis judumas atsispindi skirtingų valstybių narių politikos darbotvarkėje ir kaip jis pateikiamas bei aptariamas. Joje taip pat apžvelgiamos kliūtys lygioms galimybėms, taip pat nagrinėjama lygių galimybių užtikrinimo politika. Be to, joje sutelkiamas dėmesys į pastarojo dešimtmečio pokyčius, galinčius paskatinti socialinį judumą vaikystėje, ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo ir aukštojo mokslo laikotarpiu, taip pat darbo rinkoje.

  Galima parsisiųsti 22 kalbomis

  Atsisiųsti
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti