Working conditions of workers of different ages

Report
Paskelbtas
21 Gruodis 2017
pdf
Formatai
Executive summary in 22 languages
Atsisiųsti

Įžanga

Demographic change is changing the face of working life across the EU. The increased demand on a shrinking pool of workers to provide for the social needs of an ageing population is leading to increases in the employment rate of older workers and a lengthening of working life. Policy reforms haveRead more

Demographic change is changing the face of working life across the EU. The increased demand on a shrinking pool of workers to provide for the social needs of an ageing population is leading to increases in the employment rate of older workers and a lengthening of working life. Policy reforms have – on the whole – focused on raising the statutory retirement age and providing financial incentives for older workers to remain in work beyond retirement age. However, a range of other factors also influence workers’ decision to continue working into old age – including health and well-being, work–life balance, career prospects and job security, and working conditions such as autonomy, hours of work and psychosocial aspects of the workplace. This report analyses these factors in depth for the 28 EU Member States, using data from the latest European Working Conditions Survey (EWCS 2015) and in the context of Eurofound’s concept of ‘sustainable work over the life course’. 

Read less

Formatai

 • Ataskaita

  Puslapių skaičius: 
  80
  Nuorodos Nr.: 
  EF1747
  ISBN: 
  978-92-897-1618-5
  Katalogo Nr.: 
  TJ-06-17-295-EN-N
  DOI: 
  10.2806/879475
  Catalogue info

  Working conditions of workers of different ages

  Demographic change is increasing the number of older workers in employment in Europe. In order for all of them to work beyond 55 or even after the pension age, it is necessary to identify what are the factors preventing or helping workers to have a sustainable work.

  Formatai

 • Executive summary

  Nuorodos Nr.: 
  EF17471
  Catalogue info

  Skirtingo amžiaus darbuotojų darbo sąlygos

  Autorius (-ai): 
  Eurofound

  Demografiniai pokyčiai lemia profesinio gyvenimo pokyčius visoje ES. Atsižvelgiant į tai, kad mažėja darbuotojų, galinčių patenkinti senėjančios visuomenės socialinius poreikius, auga poreikis užtikrinti didesnį vyresnių žmonių užimtumą ir ilgesnę profesinio gyvenimo trukmę. Apskritai politikos reformomis siekiama didinti oficialų pensinį amžių ir suteikti finansinių paskatų vyresniems darbuotojams likti darbo rinkoje sulaukus pensinio amžiaus. Vis dėlto darbuotojų sprendimui tęsti profesinę karjerą iki senyvo amžiaus įtakos turi įvairūs kiti veiksniai, kaip antai, sveikata ir gerovė, profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra, karjeros perspektyvos ir darbo vietų saugumas, taip pat darbo sąlygos, kaip antai, savarankiškumas, darbo valandos ir psichosocialiniai darbo vietos aspektai. Remiantis EUROFOUND Europos darbo sąlygų tyrimo (2015 m. EDST) duomenimis ir atsižvelgiant į EUROFOUND „tvaraus darbo visą gyvenimą“ sąvoką, ataskaitoje išsamiai nagrinėjamas šių veiksnių poveikis 28 ES valstybėse narėse.

  Galima parsisiųsti 22 kalbomis

  Atsisiųsti

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2015, the sixth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti