Working time patterns for sustainable work

Report
Paskelbtas
18 Rugsėjis 2017
Formatai
Executive summary in 22 languages

PDF

Įžanga

Working time is a recurrent topic of study because the nature of work, its content, the conditions under which it is performed and the labour market itself keep changing. This report provides an overview of the recent evolution of working time duration and organisation in the EU and highlights the most important trends and differences between Member States. Through an in-depth analysis of data from the sixth European Working Conditions Survey carried out in 2015, it examines – from a gender and life course perspective – the links between working time patterns, work–life balance and working time preferences, on the one hand, and workers’ health and well-being on the other. Finally, the report explores the extent to which prevailing working conditions and working time patterns in EU Member States are sustainable in the long term. 

Working time patterns for sustainable work - Statistical annex

 • Report

  Number of Pages: 
  86
  Reference No: 
  EF1720
  ISBN: 
  978-92-897-1600-0
  Catalogue: 
  TJ-01-17-771-EN-N
  DOI: 
  10.2806/736407
  Catalogue info

  Working time patterns for sustainable work

  Working time is a recurrent topic of study because the nature of work, its content, the conditions under which it is performed and the labour market itself keep changing. This report provides an overview of the recent evolution of working time duration and organisation in the EU and highlights the most important trends and differences between Member States.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF17201
  Catalogue info

  Tvaraus darbo laiko modeliai

  Authors: 
  Eurofound

  Darbo laiko tema vis pasikartoja tyrimuose, nes darbo pobūdis, turinys, sąlygos, kuriomis darbas yra vykdomas, taip pat pati darbo rinka nuolat kinta. Šioje ataskaitoje apžvelgiami darbo laiko trukmės pokyčiai ir organizavimas Europos Sąjungoje pastaruoju metu ir išryškinamos svarbiausios tendencijos ir skirtumai tarp valstybių narių. Remiantis išsamia 2015 m. atlikto šeštojo Europos darbo sąlygų tyrimo duomenų analize, ataskaitoje lyties ir viso gyvenimo aspektais nagrinėjamos sąsajos tarp, viena vertus, darbo laiko modelių, profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros ir pageidaujamo darbo laiko ir, kita vertus, darbuotojų sveikatos ir gerovės. Be to, analizuojama, kiek vyraujančios darbo sąlygos ir darbo laiko modeliai ES valstybėse narėse yra tvarūs ilgalaikėje perspektyvoje.

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  ​Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the 2015 EWCS. The survey was first carried out in 1991.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti