Labour market change

Concept and practice of a living wage

Report
Atnaujinta
03 Gruodis 2018
Paskelbtas
30 Lapkritis 2018
Formatai
Executive summary in 22 languages

PDF

Įžanga

A living wage has been defined as a measure of income that allows an employee a basic but socially acceptable standard of living. In recent decades, living wage initiatives have emerged in a small number of mainly English-speaking countries, including the UK and Ireland. These initiatives have developed in response to the inadequacy of income for many working households reliant on existing statutory minimum wage rates. They set out a methodology for calculating a wage that would allow wage earners and their dependents to live with dignity, in line with the fair wage provisions set out in the European Pillar of Social Rights adopted in 2017. This report aims to provide policymakers with a practical guide to the living wage concept. 

 • Report

  Number of Pages: 
  72
  Reference No: 
  EF18064
  ISBN: 
  978-92-897-1784-7
  Catalogue: 
  TJ-05-18-073-EN-N
  DOI: 
  10.2806/980038
  Catalogue info

  Concept and practice of a living wage

  A living wage has been defined as a measure of income that allows an employee a basic but socially acceptable standard of living. In recent decades, living wage initiatives have emerged in a small number of mainly English-speaking countries, including the UK and Ireland. These initiatives have developed in response to the inadequacy of income for many working households reliant on existing statutory minimum wage rates.

  Available formats

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF180641
  Catalogue info

  Pragyvenimą užtikrinančio darbo užmokesčio sąvoka ir praktika

  Authors: 
  Eurofound

  Pragyvenimą užtikrinantis darbo užmokestis apibrėžiamas kaip pajamų matas, leidžiantis užtikrinti būtiniausią, bet socialiniu požiūriu priimtiną darbuotojo gyvenimo lygį. Pastaraisiais dešimtmečiais keliose, daugiausia anglakalbėse, šalyse, įskaitant Jungtinę Karalystę ir Airiją, vykdomos pragyvenimą užtikrinančio darbo užmokesčio iniciatyvos. Šios iniciatyvos kilo atsižvelgiant į tai, kad daugelio minimalaus dydžio darbo užmokestį gaunančių dirbančiųjų namų ūkių pajamos yra nepakankamos. Jos leido parengti metodiką, pagal kurią būtų apskaičiuotas darbo užmokesčio dydis, užtikrinantis orų dirbančiųjų ir jų išlaikomų asmenų gyvenimą, kaip numatyta 2017 m. priimtame Europos socialinių teisių ramstyje išdėstytose sąžiningo darbo užmokesčio nuostatose. Šios ataskaitos tikslas – parengti politikams skirtą praktinį pragyvenimą užtikrinančio darbo užmokesčio koncepcijos vadovą.

  Available for download in 22 languages

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti