Industrial relations and social dialogue

Involvement of the national social partners in the European Semester 2017: Social dialogue practices

Report
Atnaujinta
1 Gegužė 2018
Paskelbtas
6 Kovas 2018
pdf
Formatai
Executive summary in 22 languages
Atsisiųsti

Įžanga

The latest European Semester cycle, covering the period 2016–2017, has highlighted a range of issues regarding the quality of involvement by the social partners in the elaboration of the 2017 National Reform Programme (NRP), as well as in the implementation of the country-specific recommendationsRead more

The latest European Semester cycle, covering the period 2016–2017, has highlighted a range of issues regarding the quality of involvement by the social partners in the elaboration of the 2017 National Reform Programme (NRP), as well as in the implementation of the country-specific recommendations (CSRs). This report looks at the different social dialogue practices across Member States and at the role played by the national authorities in enabling the involvement of employer organisations and trade unions in policy reforms. While some improvements have been reported, the challenges and limitations faced – such as insufficient time allocated to consultation and lack of visibility – need to be addressed in order to enhance the effective participation of social partners in the European Semester. 

A new version of this report was published on 1 May 2018.

Read less

Formatai

 • Ataskaita

  Puslapių skaičius: 
  52
  Nuorodos Nr.: 
  EF18028
  ISBN: 
  978-92-897-1662-8
  Katalogo Nr.: 
  TJ-04-18-340-EN-N
  DOI: 
  10.2806/17656
  Catalogue info

  Involvement of the national social partners in the European Semester 2017: Social dialogue practices

  The latest European Semester cycle, covering the period 2016–2017, has highlighted a range of issues regarding the quality of involvement by the social partners in the elaboration of the 2017 National Reform Programme (NRP), as well as in the implementation of the country-specific recommendations (CSRs). This report looks at the different social dialogue practices across Member States and at the role played by the national authorities in enabling the involvement of employer organisations and trade unions in policy reforms.

  Formatai

 • Executive summary

  Nuorodos Nr.: 
  EF180281
  Catalogue info

  Valstybių narių socialinių partnerių dalyvavimas 2017 m. Europos semestre. Socialinio dialogo praktika

  Per pastarąjį Europos semestro ciklą, kuris apima 2016–2017 m. laikotarpį, atkreiptas dėmesys į kai kuriuos klausimus, susijusius su socialinių partnerių dalyvavimo rengiant 2017 m. nacionalinę reformų programą (NRP) ir įgyvendinant konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas kokybe. Šioje ataskaitoje apžvelgiama skirtinga socialinio dialogo praktika valstybėse narėse ir nacionalinių institucijų vaidmuo užtikrinant darbdavių organizacijų ir profesinių sąjungų dalyvavimą politikos reformų procese. Nepaisant tam tikros nustatytos pažangos, siekiant padidinti socialinių partnerių dalyvavimo Europos semestre efektyvumą būtina imtis veiksmų, susijusių su kylančiais iššūkiais ir apribojimais (kaip antai, konsultacijoms skiriama per mažai laiko ir nevykdomas pakankamas viešinimas).

  Galima parsisiųsti 22 kalbomis

  Atsisiųsti

Part of the series

 • National social partners and policymaking

  This series reports on and updates latest information on the involvement of national social partners in policymaking. The series analyses the involvement of national social partners in the implementation of policy reforms within the framework of social dialogue practices, including their involvement in elaborating the National Reform Programmes (NRPs).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti