Industrial relations

Mapping varieties of industrial relations: Eurofound’s analytical framework applied

Report
Paskelbtas
29 Sausis 2018
pdf
Formatai
Executive summary in 22 languages
Atsisiųsti

Įžanga

Eurofound’s 2016 report Mapping key dimensions of industrial relations identified four key dimensions of industrial relations: industrial democracy, industrial competitiveness, social justice, and quality of work and employment. This report builds upon that earlier study, developing a daRead more

Eurofound’s 2016 report Mapping key dimensions of industrial relations identified four key dimensions of industrial relations: industrial democracy, industrial competitiveness, social justice, and quality of work and employment. This report builds upon that earlier study, developing a dashboard of 45 indicators to assess how and to what extent the conceptual framework of these key dimensions can be applied at national level. The indicators were tested across the Member States by Eurofound’s Network of European Correspondents and show reasonable accuracy when used to map the predominant features and trends of the national industrial relations systems. The study confirms that a dashboard of indicators that can accurately measure and summarise the complex reality of industrial relations across the EU is a valuable tool for comparative research and a useful instrument for supporting policymakers, social partners and stakeholders. The report sets out a range of options for further developing this conceptual approach. 

Read less

Formatai

 • Ataskaita

  Puslapių skaičius: 
  60
  Nuorodos Nr.: 
  EF1755
  ISBN: 
  978-92-897-1625-3
  Katalogo Nr.: 
  TJ-02-18-022-EN-N
  DOI: 
  10.2806/366245
  Catalogue info

  Mapping varieties of industrial relations: Eurofound’s analytical framework applied

  Eurofound’s 2016 report Mapping key dimensions of industrial relations identified four key dimensions of industrial relations: industrial democracy, industrial competitiveness, social justice, and quality of work and employment. This report builds upon that earlier study, developing a dashboard of 45 indicators to assess how and to what extent the conceptual framework of these key dimensions can be applied at national level.

  Formatai

 • Executive summary

  Nuorodos Nr.: 
  EF17551
  Catalogue info

  Darbo santykių įvairovės apžvalga. Eurofound analitinės sistemos taikymas

  Autorius (-ai): 
  Eurofound

  Eurofound 2016 m. ataskaitoje Darbo santykių Europoje pagrindinių matmenų apžvalga nustatyti keturi pagrindiniai darbo santykių matmenys: demokratiški darbo santykiai, pramonės konkurencingumas, socialinis teisingumas, taip pat darbo ir užimtumo kokybė. Šioje ataskaitoje, kuri remiasi tuo ankstesniu tyrimu, kuriama 45 rodiklių suvestinė, siekiant įvertinti, kaip ir kokiu mastu darbo santykių pagrindinių aspektų konceptualią sistemą būtų galima pritaikyti nacionaliniu lygmeniu. Kai rodikliai, kuriuos skirtingose valstybėse narėse išbandė Eurofound Europos korespondentų tinklo nariai, yra naudojami apžvelgti vyraujančias nacionalinių darbo santykių sistemų savybes ir tendencijas, jie pakankamai tiksliai atspindi padėtį. Tyrimu patvirtinta, kad rodiklių suvestinė, kuri gali padėti tiksliai įvertinti ir apibendrinti sudėtingą darbo santykių visoje Europos Sąjungoje vaizdą, yra vertinga lyginamųjų tyrimų priemonė, kuri gali būti naudinga politikos rengėjams, socialiniams partneriams ir suinteresuotiesiems subjektams. Ataskaitoje pateikiama įvairių variantų, siekiant toliau plėtoti šį konceptualų metodą.

  Galima parsisiųsti 22 kalbomis

  Atsisiųsti
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti