Industrial relations

Measuring varieties of industrial relations in Europe: A quantitative analysis

Report
Atnaujinta
21 Gruodis 2018
Paskelbtas
21 Gruodis 2018
Formatai
Executive summary in 22 languages

PDF

Įžanga

Previous Eurofound research has identified four key dimensions of industrial relations: industrial democracy, industrial competitiveness, social justice, and quality of work and employment. This report seeks to build a set of indicators to measure country performance in industrial relations in terms of these four dimensions and to develop a typology of industrial relations systems, enabling a cross-country analysis of trends. The report focuses particularly on industrial democracy, seen in this context as the core dimension of industrial relations and the most desirable model of work and employment governance. An executive summary is available - see Related content.

Related working paper

Measuring varieties of industrial relations in Europe: Methodology (wpef18067 - 09/01/2019)

 • Full report

  Number of Pages: 
  62
  Reference No: 
  EF18033
  ISBN: 
  978-92-897-1813-4
  Catalogue: 
  TJ-05-18-148-EN-N
  DOI: 
  10.2806/112748
  Catalogue info

  Measuring varieties of industrial relations in Europe: A quantitative analysis

  Previous Eurofound research has identified four key dimensions of industrial relations: industrial democracy, industrial competitiveness, social justice, and quality of work and employment. This report seeks to build a set of indicators to measure country performance in industrial relations in terms of these four dimensions and to develop a typology of industrial relations systems, enabling a cross-country analysis of trends.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF180331
  Catalogue info

  Darbo santykių Europoje įvairovės vertinimas. Kiekybinė analizė

  Authors: 
  Eurofound

  Per ankstesnius Eurofound tyrimus nustatyti keturi pagrindiniai darbo santykių matmenys: darbo santykių demokratija, pramonės konkurencingumas, socialinis teisingumas, darbo ir užimtumo kokybė. Šioje ataskaitoje siekiama nustatyti rodiklius, skirtus vertinti šalių darbo santykius pagal šiuos keturis matmenis, ir parengti darbo santykių sistemų tipologiją, kad būtų galima analizuoti tendencijas įvairiose šalyse. Šioje ataskaitoje daugiausia dėmesio skiriama darbo santykių demokratijai, kurie laikomi esminiu pramonės santykių matmeniu ir labiausiai pageidaujamu darbo ir užimtumo valdymo modeliu.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti