Working conditions

Striking a balance: Reconciling work and life in the EU

Report
Atnaujinta
14 Gruodis 2018
Paskelbtas
14 Gruodis 2018
Formatai
Executive summary in 22 languages

PDF

Įžanga

How to combine work with life is a fundamental issue for many people, an issue that policymakers, social partners, businesses and individuals are seeking to resolve. Simultaneously, new challenges and solutions are transforming the interface between work and life: an ageing population, technological change, higher employment rates and fewer weekly working hours. This report aims to examine the reciprocal relationship between work and life for people in the EU, the circumstances in which they struggle to reconcile the two domains, and what is most important for them in terms of their work-life balance. The report draws on a range of data sources, in particular the European Working Conditions Survey (EWCS) and the European Quality of Life Survey (EQLS). An executive summary is also available - see Related content.

 • Full report

  Number of Pages: 
  78
  Reference No: 
  EF18065
  ISBN: 
  978-92-897-1804-2
  Catalogue: 
  TJ-03-18-549-EN-N
  DOI: 
  10.2806/560184
  Catalogue info

  Striking a balance: Reconciling work and life in the EU

  How to combine work with life is a fundamental issue for many people, an issue that policymakers, social partners, businesses and individuals are seeking to resolve. Simultaneously, new challenges 
  and solutions are transforming the interface between work and life: an ageing population, technological change, higher employment rates and fewer weekly working hours.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF180651
  Catalogue info

  Pusiausvyros užtikrinimas derinant profesinį ir asmeninį gyvenimą ES

  Authors: 
  Eurofound

  Daugeliui žmonių profesinio ir asmeninio gyvenimo derinimas yra vienas iš svarbiausių klausimų; jį nori išspręsti politikos formuotojai, socialiniai partneriai, įmonės ir pavieniai asmenys. Tuo pat metu profesinio ir asmeninio gyvenimo sąsają iš esmės keičia nauji iššūkiai ir sprendimai – visuomenės senėjimas, technologiniai pokyčiai, didesnis užimtumas ir trumpesnė darbo savaitė. Šios ataskaitos tikslas – išnagrinėti sąsają tarp ES piliečių profesinio ir asmeninio gyvenimo, aplinkybes, kuriomis jiems sunkiai sekasi suderinti šias sritis, ir tai, kas jiems svarbiausia siekiant užtikrinti jų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą. Ataskaitoje remiamasi įvairiais duomenų šaltiniais, visų pirma Europos darbo sąlygų tyrimu (EDST) ir Europos gyvenimo kokybės tyrimu (EGKT).

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  ​Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the 2015 EWCS. The survey was first carried out in 1991.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti