Monitoring EU convergence

Upward convergence in the EU: Concepts, measurements and indicators

Report
Atnaujinta
17 Gruodis 2018
Paskelbtas
17 Gruodis 2018
Formatai
Executive summary in 22 languages

PDF

Įžanga

In the wake of an economic crisis that had a very uneven impact on social outcomes across EU Member States, EU leaders and policymakers have come to acknowledge that to make social Europe a reality, social convergence must be given an equal footing to economic convergence in policymaking. In this context, and with rising concern over disparities in the social progress of Member States, Eurofound has established a research strand to provide the evidence on whether and where socioeconomic trends are converging or diverging across countries. This report establishes a conceptual framework to support Eurofound’s research on convergence. It develops a methodological strategy to examine convergence and applies it to investigate patterns across the EU in 37 indicators. These encompass four areas of the social domain: employment, working conditions, living conditions and socioeconomic factors. It finds that since the crisis, there has been upward convergence in 23 of the indicators.

 

 • Full report

  Number of Pages: 
  74
  Reference No: 
  ef18003
  ISBN: 
  978-92-897-1798-4
  Catalogue: 
  TJ-03-18-486-EN-N
  DOI: 
  10.2806/68012
  Catalogue info

  Upward convergence in the EU: Concepts, measurements and indicators

  In the wake of an economic crisis that had a very uneven impact on social outcomes across EU Member States, EU leaders and policymakers have come to acknowledge that to make social Europe a reality, social convergence must be given an equal footing to economic convergence in policymaking. In this context, and with rising concern over disparities in the social progress of Member States, Eurofound has established a research strand to provide the evidence on whether and where socioeconomic trends are converging or diverging across countries.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  ef180031
  Catalogue info

  Didėjanti konvergencija ES. Sąvokos, vertinimai ir rodikliai

  Authors: 
  Eurofound

  Prasidėjus ekonomikos krizei ES vadovai ir politikos formuotojai pripažino, kad norint socialinės Europos idėją paversti tikrove, formuojant politiką socialinei konvergencijai turi būti skiriama tiek pat dėmesio kiek ir ekonominei konvergencijai. Atsižvelgdamas į tai, EUROFOUND parengė mokslinių tyrimų programą, kuria siekiama pateikti įrodymų, ar socialinės ir ekonominės tendencijos sutampa įvairiose šalyse ir kuriose srityse jos skiriasi. Šioje ataskaitoje parengta konceptuali sistema, kuria remiamas EUROFOUND konvergencijos tyrimas. Joje parengta konvergencijos tyrimo metodinė strategija, taikoma modeliams visoje ES nagrinėti pagal 37 rodiklius. Šie rodikliai apima keturias socialinės sferos sritis: užimtumą, darbo sąlygas, gyvenimo sąlygas ir socialinius bei ekonominius veiksnius.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti