Anticipating and managing the impact of change

European Jobs Monitor 2019: Shifts in the employment structure at regional level

Report
Paskelbtas
7 Spalis 2019
pdf
Formatai
Executive summary in 22 languages
Atsisiųsti

Įžanga

Accumulating evidence indicates that large metropolitan centres are faring much better than other regions within the Member States of the EU. Such interregional inequality contributes to disenchantment with existing political systems, which in turn can weaken the social bonds that ground democratRead more

Accumulating evidence indicates that large metropolitan centres are faring much better than other regions within the Member States of the EU. Such interregional inequality contributes to disenchantment with existing political systems, which in turn can weaken the social bonds that ground democratic systems. This is the context for the 2019 edition of the European Jobs Monitor, which analyses shifts in the employment structure – meaning change in the distribution of employment across occupations and sectors – of the EU regions. The analysis covers 130 regions of 9 Member States, which together account for nearly 4 out of 5 EU workers. The study finds that, while Member States are becoming more similar in their employment structures, regions within the same country are becoming more disparate. It also finds that cities have a disproportionately high share of well-paid, high-skilled services employment alongside growth in low-paid employment. The findings support continued EU regional policy assistance of regions in danger of being left behind. 

Read less

Formatai

 • Ataskaita

  Puslapių skaičius: 
  100
  Nuorodos Nr.: 
  EF19036
  ISBN: 
  978-92-897-2016-8
  Katalogo Nr.: 
  TJ-AN-19-101-EN-N
  DOI: 
  10.2806/997207
  Catalogue info

  European Jobs Monitor 2019: Shifts in the employment structure at regional level

  Accumulating evidence indicates that large metropolitan centres are faring much better than other regions within the Member States of the EU. Such interregional inequality contributes to disenchantment with existing political systems, which in turn can weaken the social bonds that ground democratic systems. This is the context for the 2019 edition of the European Jobs Monitor, which analyses shifts in the employment structure – meaning change in the distribution of employment across occupations and sectors – of the EU regions.

  Formatai

  Cita questa pubblicazione: 

  Eurofound and European Commission Joint Research Centre (2019), European Jobs Monitor 2019: Shifts in the employment structure at regional level, European Jobs Monitor series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Nuorodos Nr.: 
  EF190361
  Catalogue info

  2019 m. Europos darbo vietų stebėsenos ataskaita. Užimtumo struktūros pokyčiai regionų lygmeniu

  Autorius (-ai): 
  Eurofound

  Surinkti duomenys rodo, kad ES valstybių narių didelių metropolinių centrų padėtis yra daug geresnė nei kitų regionų. Tokia nelygybė tarp regionų skatina nusivylimą esama politine sistema, o tai savo ruožtu gali susilpninti socialinius ryšius, kurie yra demokratinių sistemų pagrindas. Tokiomis yra aplinkybėmis rengiama 2019 m. Europos darbo vietų stebėsenos ataskaita, kurioje analizuojami ES regionų užimtumo struktūros pokyčiai, t. y. įvairių profesijų ir sektorių užimtumo pasiskirstymo pokyčiai. Analizė apima 9 valstybes nares ir 130 jų regionų, kuriuose iš viso dirba beveik 4 iš 5 ES darbuotojų. Tyrime daroma išvada, kad, nors valstybių narių užimtumo struktūra panašėja, skirtumų tarp atskirų šalių regionų vis daugiau. Jame taip pat nustatyta, kad miestams tenka neproporcingai didelė dalis gerai apmokamų aukštos kvalifikacijos paslaugų sektoriaus darbo vietų, nors juose daugėja ir menkai apmokamų darbo vietų. Tyrimo išvados rodo, kad reikia toliau teikti ES regioninės politikos paramą regionams, kuriems kyla grėsmė atsilikti.

  Galima parsisiųsti 22 kalbomis

  Atsisiųsti
 • Data

Part of the series

 • European Jobs Monitor

  This series brings together publications and other outputs of the European Jobs Monitor (EJM), which tracks structural change in European labour markets. The EJM analyses shifts in the employment structure in the EU in terms of occupation and sector and gives a qualitative assessment of these shifts using various proxies of job quality – wages, skill-levels, etc.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti