Public services

Inequalities in the access of young people to information and support services

Report
Paskelbtas
3 Liepa 2019
pdf
Formatai
Executive summary in 22 languages

PDF

Įžanga

In recent years, concerns have been expressed at EU and national level that the combined stresses arising from school, parental expectations and societal pressures can make the transition to adulthood difficult for young people – with the risk of a long-lasting negative impact. One way of easing Read more

In recent years, concerns have been expressed at EU and national level that the combined stresses arising from school, parental expectations and societal pressures can make the transition to adulthood difficult for young people – with the risk of a long-lasting negative impact. One way of easing the transition is to provide appropriate information and support services during these critical life-changing years. However, it appears that not all young people have access to such services. This report describes the characteristics of the young people who face most difficulties in accessing social and health services, the types of services most relevant to them and the main challenges they face in accessing information and support services. It also looks at what service providers can do to ensure they reach young people in need of their support and presents innovative examples of how to tackle inequalities in access to services. 

Read less

Formatai

 • Full report

  Number of Pages: 
  68
  Reference No: 
  EF19041
  ISBN: 
  978-92-897-1854-7
  Catalogue: 
  TJ-02-19-245-EN-N
  DOI: 
  10.2806/343095
  Catalogue info

  Inequalities in the access of young people to information and support services

  In recent years, concerns have been expressed at EU and national level that the combined stresses arising from school, parental expectations and societal pressures can make the transition to adulthood difficult for young people – with the risk of a long-lasting negative impact. One way of easing the transition is to provide appropriate information and support services during these critical life-changing years. However, it appears that not all young people have access to such services.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF190411
  Catalogue info

  Nevienodos jaunimo galimybės gauti informaciją ir pagalbą

  Authors: 
  Eurofound

  Pastaraisiais metais ES ir nacionaliniu lygmeniu išreikštas susirūpinimas, kad mokykloje patiriamas stresas, tėvų lūkesčiai ir tarpusavio bei visuomenės spaudimas gali sukelti sunkumų žengiant į suaugusiųjų gyvenimą ir turėti ilgalaikį poveikį. Vienas iš būdų palengvinti pereinamąjį laikotarpį – teikti tinkamas informavimo ir paramos paslaugas šiais gyvybiškai svarbiais gyvenimo metais. Tačiau atrodo, kad ne visi jaunuoliai turi galimybę naudotis tokiomis paslaugomis. Šioje ataskaitoje aprašomos jaunimo, kuriam sunku gauti socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas, savybės, jiems aktualiausių paslaugų rūšys ir pagrindiniai uždaviniai, su kuriais jie susiduria norėdami gauti informacijos ir paramos paslaugas. Taip pat apžvelgiama, kaip paslaugų teikėjai gali užtikrinti, kad jie pasiektų jaunimą, kuriam reikalinga jų parama, ir pateikiami novatoriški pavyzdžiai, kaip įveikti nelygybę galimybių naudotis paslaugomis srityje.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti