Living conditions and quality of life

Life and society in the EU candidate countries

Report
Paskelbtas
28 Birželis 2019
pdf
Formatai
Executive summary in 22 languages
Atsisiųsti

Įžanga

This report presents an overview of living conditions in the five current EU candidate countries – Albania, Montenegro, North Macedonia, Serbia and Turkey. It is based on the results of the 2016 European Quality of Life Survey (EQLS) and covers three broad areas: quality of life, quality of publiRead more

This report presents an overview of living conditions in the five current EU candidate countries – Albania, Montenegro, North Macedonia, Serbia and Turkey. It is based on the results of the 2016 European Quality of Life Survey (EQLS) and covers three broad areas: quality of life, quality of public services and quality of society. The report consists of an introductory overview chapter and five country profiles. The survey results are relevant both from a national perspective and in the context of the areas addressed in the EU enlargement process. They are also instructive in the broader context of the Sustainable Development Goals, which countries sometimes struggle to assess due to a lack of comprehensive monitoring measures. The EQLS results show that some aspects of quality of life are similar across the candidate countries. On a number of indicators, they score lower than the EU28 average, but the quality of certain public services is ranked relatively high in these countries.

Read less

Formatai

 • Ataskaita

  Puslapių skaičius: 
  72
  Nuorodos Nr.: 
  EF18032
  ISBN: 
  978-92-897-1877-6
  Katalogo Nr.: 
  TJ-02-19-310-EN-N
  DOI: 
  10.2806/663872
  Catalogue info

  Life and society in the EU candidate countries

  This report presents an overview of living conditions in the five current EU candidate countries – Albania, Montenegro, North Macedonia, Serbia and Turkey. It is based on the results of the 2016 European Quality of Life Survey (EQLS) and covers three broad areas: quality of life, quality of public services and quality of society. The report consists of an introductory overview chapter and five country profiles. The survey results are relevant both from a national perspective and in the context of the areas addressed in the EU enlargement process.

  Formatai

 • Executive summary

  Nuorodos Nr.: 
  EF180321
  Catalogue info

  Gyvenimas ir visuomenė ES šalyse kandidatėse

  Autorius (-ai): 
  Eurofound

  Šioje ataskaitoje apžvelgiamos gyvenimo sąlygos penkiose dabartinėse ES šalyse kandidatėse – Albanijoje, Juodkalnijoje, Šiaurės Makedonijoje, Serbijoje ir Turkijoje. Ji paremta 2016 m. Europos gyvenimo kokybės tyrimo (EGKT) rezultatais ir apima tris plačias sritis: gyvenimo kokybės, viešųjų paslaugų kokybės ir visuomenės kokybės. Ataskaitą sudaro įvadinis skyrius ir penkių šalių apžvalgos.

  Tyrimo išvados yra aktualios žvelgiant iš nacionalinės perspektyvos ir vertinant ES plėtros proceso metu nagrinėjamų sričių aspektu. Jos taip pat svarbios platesniame darnaus vystymosi tikslų kontekste, kurį, neturint visapusiškų stebėsenos priemonių, šalims kartais sunku įvertinti. EGKT rezultatai rodo, kad kai kurie gyvenimo kokybės aspektai panašūs visose šalyse kandidatėse. Daug šių šalių rodiklių nesiekia 28 ES valstybių narių vidurkio, tačiau kai kurių viešųjų paslaugų kokybė vertinama palyginti gerai.

  Galima parsisiųsti 22 kalbomis

  Atsisiųsti

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2016

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2016, the fourth edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti