Living conditions and quality of life

Role of public services in integrating refugees and asylum seekers

Report
Paskelbtas
19 Birželis 2019
pdf
Formatai
Executive summary in 22 languages
Atsisiųsti

Įžanga

Following the influx of over three million asylum seekers into the European Union in the three-year period 2015–2017, Member States faced a number of challenges related to integrating the newly arrived into their country. This report explores the role of public services – specifically housing, soRead more

Following the influx of over three million asylum seekers into the European Union in the three-year period 2015–2017, Member States faced a number of challenges related to integrating the newly arrived into their country. This report explores the role of public services – specifically housing, social services, health and education services – in the social and economic integration of refugees and asylum seekers. It aims to identify the factors that hinder this process and the elements that contribute to successful integration. The overall focus is on destination countries, particularly the three countries most affected by the inflow of refugees and asylum seekers: Austria, Germany and Sweden.

Read less

Formatai

 • Ataskaita

  Puslapių skaičius: 
  60
  Nuorodos Nr.: 
  EF19042
  ISBN: 
  978-92-897-1856-1
  DOI: 
  10.2806/595692
  Catalogue info

  Role of public services in integrating refugees and asylum seekers

  Following the influx of over three million asylum seekers into the European Union in the three-year period 2015–2017, Member States faced a number of challenges related to integrating the newly arrived into their country. This report explores the role of public services – specifically housing, social services, health and education services – in the social and economic integration of refugees and asylum seekers. It aims to identify the factors that hinder this process and the elements that contribute to successful integration.

  Formatai

 • Executive summary

  Nuorodos Nr.: 
  EF190421
  Catalogue info

  Viešųjų paslaugų tarnybų vaidmuo integruojant pabėgėlius ir prieglobsčio prašytojus

  Autorius (-ai): 
  Eurofound

  Per trejų metų (2015–2017 m.) laikotarpį Europą užplūdus daugiau kaip trims milijonams prieglobsčio prašytojų, valstybėms narėms iškilo įvairių su naujai atvykusiųjų integracija susijusių iššūkių. Šioje ataskaitoje nagrinėjamas viešųjų paslaugų, visų pirma aprūpinimo būstu, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros ir švietimo paslaugų, tarnybų vaidmuo užtikrinant socialinę ir ekonominę pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų integraciją. Joje siekiama nustatyti sėkmingą integraciją apsunkinančius ir palengvinančius veiksnius. Daugiausia dėmesio skiriama pabėgėlių kelionės tikslo šalims, ypač toms trims šalims, į kurias pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų atvyko daugiausiai: Austrijai, Vokietijai ir Švedijai.

  Galima parsisiųsti 22 kalbomis

  Atsisiųsti
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti