Living conditions and quality of life

Impact of digitalisation on social services

Report
Paskelbtas
2 Balandis 2020
pdf
Formatai
Executive summary in 22 languages
Atsisiųsti
Autorius (-ai): 
Molinuevo, Daniel

Pagrindinės išvados

 • Evidence on the impact of digitalisation on social services is limited, in part because many of these technologies are still emerging, but there is some evidence that the automation or reduction of administrative processes allows staff to increase their productivity and to dedicate more time to care-related tasks.
Read more
 • Evidence on the impact of digitalisation on social services is limited, in part because many of these technologies are still emerging, but there is some evidence that the automation or reduction of administrative processes allows staff to increase their productivity and to dedicate more time to care-related tasks.
 • Digital technologies can achieve savings by reducing the need for more costly and intensive care, detecting fraud more effectively and ensuring that scarce resources are allocated more efficiently (for example, blockchain technology can help in the delivery and management of benefits).
 • Digital technologies can contribute to an increased sense of safety for users and have enabled older people to continue living in their own homes for longer.
 • Care provided with the aid of robots, telepresence and wearable devices can reduce the risk of contagion and ensure the continuity of care in case of quarantine, lockdown and/or social distancing.
 • Training of staff and users in the use of digital technologies is important, particularly in cases where care cannot be provided face to face or when there are sudden spikes in demand for health and social care services.
Read less

Įžanga

To support the European Commission’s objective of ensuring Europe is fit for the digital age, this report examines the use of digital technologies in social services and the policies that promote digital transformation. The report explores some of the main issues involved in implementing digitaliRead more

To support the European Commission’s objective of ensuring Europe is fit for the digital age, this report examines the use of digital technologies in social services and the policies that promote digital transformation. The report explores some of the main issues involved in implementing digitalisation strategies and using digital technologies in social services, as well as some of the measures that have been put in place to overcome barriers. The overall aim is to work towards closing the knowledge gap regarding the opportunities and risks associated with technological change in this area. 

Read less

Formatai

 • Ataskaita

  Puslapių skaičius: 
  46
  Nuorodos Nr.: 
  EF19043
  ISBN: 
  978-92-897-2065-6
  Katalogo Nr.: 
  TJ-04-20-154-EN-N
  DOI: 
  10.2806/130615
  Catalogue info

  Impact of digitalisation on social services

  Autorius (-ai): 
  Molinuevo, Daniel

  Formatai

  Cita questa pubblicazione: 

  Eurofound (2020), Impact of digitalisation on social services, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Nuorodos Nr.: 
  EF19043EN1
  Catalogue info

  Skaitmeninimo poveikis socialinėms paslaugoms

  Autorius (-ai): 
  Eurofound

  Siekiant prisidėti prie Europos Komisijos tikslo užtikrinti, kad Europa būtų prisitaikiusi prie skaitmeninio amžiaus, šioje ataskaitoje nagrinėjamas skaitmeninių technologijų naudojimas teikiant socialines paslaugas ir skaitmeninės transformacijos skatinimo politika. Ataskaitoje nagrinėjami kai kurie esminiai klausimai, susiję su skaitmeninimo strategijų įgyvendinimu ir skaitmeninių technologijų naudojimu teikiant socialines paslaugas, taip pat kai kurios priemonės, kurių imtasi kliūtims įveikti. Bendras tikslas – siekti užpildyti žinių apie galimybes ir riziką, susijusias su technologiniais pokyčiais šioje srityje, spragą.

  Galima parsisiųsti 22 kalbomis

  Atsisiųsti
 • Tables and graphs

  Figure 1: Digitalisation in the 2018 European Semester

Moksliniuose tyrimuose, kurie buvo atlikti iki JK išstojimo iš Europos Sąjungos 2020 m. sausio 31 d. ir vėliau paskelbti, gali būti pateikiami su 28 ES valstybėmis narėmis susiję duomenys. Po šios datos, jei nenurodyta kitaip, tyrimuose remiamasi tik 27 ES valstybių narių (28 ES šalių be JK) duomenimis.

Šioje ataskaitoje pateikiami tyrimų rezultatai, gauti prieš COVID-19 protrūkį, kuris Europoje prasidėjo 2020 m. vasario mėn. Todėl juose neatsižvelgiama į protrūkio pasekmes.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti