Industrial relations and social dialogue

Minimalusis darbo užmokestis 2020 m. Metinė peržiūra

Report
Atnaujinta
13 Lapkritis 2020
Paskelbtas
4 Birželis 2020
pdf
Formatai
Executive summary
Atsisiųsti

Pagrindinės išvados

 • 2019 m. daugelyje šalių vyko diskusijos apie planus po 2020 m. papildomai ir žymiai padidinti minimalųjį darbo užmokestį, atsižvelgiant tiek į su jo santykiniu dydžiu susijusį tikslą, tiek į absoliutų dydį.
Read more
 • 2019 m. daugelyje šalių vyko diskusijos apie planus po 2020 m. papildomai ir žymiai padidinti minimalųjį darbo užmokestį, atsižvelgiant tiek į su jo santykiniu dydžiu susijusį tikslą, tiek į absoliutų dydį.
 • Per laikotarpį nuo šio tūkstantmečio pradžios nustatytasis minimalusis darbo užmokestis tapo sąžiningesnis, palyginti su kitų darbuotojų gaunamu darbo užmokesčiu (lyginant nustatytąjį minimalųjį darbo užmokestį su visų darbuotojų darbo užmokesčio mediana).
 • Nors minimalusis darbo užmokestis nuosekliai didinamas, daugumoje šalių jis neviršija 60 proc. ar net 50 proc. darbo užmokesčio medianos. Tai ypač pasakytina apie Vidurio ir Rytų Europoje esančias valstybes nares, kuriose tūkstantmečio pradžioje santykinis dydis buvo labai mažas ir kurių teisės aktuose, kuriais reglamentuojamas minimalusis darbo užmokestis, toliau keliamas tikslas pasiekti 50 proc. ar šiek tiek mažiau darbo užmokesčio medianos.
 • Apskritai septyni iš dešimties darbuotojų, gaunančių minimalųjį darbo užmokestį, patiria bent tam tikrų su pragyvenimu susijusių sunkumų, nors su jais susiduria mažiau nei penki iš dešimties kitų darbuotojų; tačiau šie skaičiai įvairiose šalyse labai skiriasi. Pavyzdžiui, Danijoje, Suomijoje, Vokietijoje ir Švedijoje mažiau nei 10 proc. minimalųjį darbo užmokestį gaunančių darbuotojų patiria didelių ar labai didelių sunkumų, palyginti su 50 proc.–60 proc. Bulgarijoje, Kroatijoje bei Kipre ir 80 proc. Graikijoje.
 • Vyriausybės visoje Europoje reaguoja į COVID-19 pandemiją ir asmenims, patiriantiems šios krizės pasekmes, taiko pajamų stabilizavimo priemones. Minimalusis darbo užmokestis gali būti viena iš politikos priemonių, kuriomis siekiama stabilizuoti pajamas ir atitinkamai paklausą, kad būtų išvengta padėties blogėjimo, galinčio lemti ekonomikos nuosmukį arba kainų smukdymą.
Read less

Įžanga

Šioje ataskaitoje, kuria tęsiama kas metus rengiama minimaliojo darbo užmokesčio peržiūra, apibendrinami 2019 m. ir 2020 m. pradžioje vykę pagrindiniai pokyčiai, susiję su įgyvendinama Europos Sąjungos (ES) sąžiningo darbo užmokesčio iniciatyva, ir šiomis aplinkybėmis įvertinamos nacionalinės disRead more

Šioje ataskaitoje, kuria tęsiama kas metus rengiama minimaliojo darbo užmokesčio peržiūra, apibendrinami 2019 m. ir 2020 m. pradžioje vykę pagrindiniai pokyčiai, susiję su įgyvendinama Europos Sąjungos (ES) sąžiningo darbo užmokesčio iniciatyva, ir šiomis aplinkybėmis įvertinamos nacionalinės diskusijos apie minimaliojo darbo užmokesčio dydį 2020 m. ir vėliau. Ataskaitoje aprašoma, kaip nustatomas minimalusis darbo užmokestis, ir pristatomas socialinių partnerių vaidmuo. Joje aptariami nustatytojo minimaliojo darbo užmokesčio pokyčiai ir pateikiami duomenys apie minimalųjį darbo užmokestį, nustatytą kolektyvinėse sutartyse 10-iai prastai apmokamų darbo vietų tose šalyse, kuriose netaikomas nustatytasis minimalusis darbo užmokestis. Regioniniams aspektams, susijusiems su minimaliuoju darbo užmokesčiu, yra skirta atskira ataskaitos dalis, kurioje pristatomi naujausi tyrimai apie minimaliojo darbo užmokesčio daromą poveikį atlyginimams, užimtumui, dirbančiųjų skurdo lygiui, kainoms ir pelnui.

Read less

Formatai

 • Ataskaita

  Last updated date: 
  23 Bir 2020
  Puslapių skaičius: 
  86
  Nuorodos Nr.: 
  EF20005
  ISBN: 
  978-92-897-2068-7
  Katalogo Nr.: 
  TJ-AS-20-001-EN-N
  DOI: 
  10.2806/999852
  Catalogue info

  Minimalusis darbo užmokestis 2020 m. Metinė peržiūra

  This report, as part of an annual series on minimum wages, summarises the key developments during 2019 and early 2020 around the EU initiative on fair wages and puts the national debates on setting the rates for 2020 and beyond in this context. The report features how minimum wages were set and the role of social partners. It discusses developments in statutory minimum wages and presents data on minimum wage rates in collective agreements related to 10 low-paid jobs for countries without statutory minimum wages.

  Formatai

  Cita questa pubblicazione: 

  Eurofound (2020), Minimum wages in 2020: Annual review, Minimum wages in the EU series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  6
  Nuorodos Nr.: 
  EF20005EN1
  Catalogue info

  Minimum wages in 2020: Annual review

  Autorius (-ai): 
  Eurofound

  During the year 2019 many countries were debating a further substantial increase to minimum wages beyond 2020, partially in relation to a relative target, partially in absolute terms. Some governments — such as Poland, Slovakia and Spain — have announced or are considering plans to elevate the statutory minimum wages to 60% of median or average wages. The United Kingdom reached this aim and intends to move beyond. Statutory minimum wages have become fairer as compared to other workers’ wages since the beginning of the millennium (when comparing statutory minimum wages to the median wages of all workers). In most countries, the level of the minimum wage as a proportion of the median wage (the ‘Kaitz index’) has grown between 2000 and 2018.

  Galima parsisiųsti 1 kalba

  Atsisiųsti
 • Working papers

  Related working papers

 • Data

  Data

  Find data on statutory minimum wages in the EU.

  List of tables

  • Table 1: Social partners’ first reactions to the announced initiative on fair wages
  • Table 2: Overview of main arguments and proposals concerning an EU minimum wage initiative from social partners
  • Table 3: Gross minimum wages, selected EU Member States and the UK, 2019 and 2020
  • Table 4: Sub-minimum rates for selected EU Member States and the UK as at 1 January 2020
  • Table 5: Further statutory minimum wage rates for private sector workers in selected EU Member States
  • Table 6: Number of collective agreements covering low-paying job categories for countries without statutory minimum wages
  • Table 7: Minimum wages in collective agreements, applicable in 2019 for selected low-paid jobs
  • Table 8: Collective agreement coverage in Finland
  • Table 9: Overview of debates during 2019 on aspects of the minimum wage setting processes
  • Table 10: Demands for and agreements on targets for future minimum wages to address adequacy in selected EU Member States and the UK
  • Table 11: Regional statutory minimum wage rates
  • Table 12: Latest minimum wage research in EU Member States and the UK
  • Table 13: Overview of recent empirical research in the EU, Norway and the UK on employment impacts of minimum wage increases, 2019
  • Table 14: Policies influencing in-work poverty
  • Table A1: Network of Eurofound Correspondents – Members participating in the research

  List of figures

  • Figure 1: Conceptualising adequate minimum wages
  • Figure 2: Estimated share of employees earning 90% to 110% of the minimum wage, EU Member States, 2017
  • Figure 3: Proportions of female and male employees, EU level, 2017
  • Figure 4: Proportion of minimum wage workers per sector, EU level, 2017
  • Figure 5: Proportion of minimum wage workers per occupation (top 10), EU level, 2017
  • Figure 6: Hourly minimum wages, selected EU Member States, 2020
  • Figure 7: Minimum wage developments in real terms, 15 euro area countries, 2015 price levels
  • Figure 8: Minimum wage developments in real terms, non-euro area, 2015 price levels
  • Figure 9: Impact of purchasing power on the minimum wage value for selected EU Member States and the UK, as at 1 January 2020
  • Figure 10: Relative distance between purchasing power of lowest and median minimum wage EU Member States and the UK and highest minimum wage EU Member States and the UK, 2010–2020
  • Figure 11: Process for determining minimum wage rates for 2020
  • Figure 12: Number of minimum wage rate updates, EU Member States with statutory minimum wages and the UK, since 2010
  • Figure 13: Longer-term trend of development of statutory minimum wages relative to median wages of full-time employed workers, selected countries within the EU and the UK, 2000–2018
  • Figure 14: Proportion of minimum wage workers who find it difficult to make ends meet, EU average
  • Figure 15: Proportion of minimum wage workers who find it difficult to make ends meet
  • Figure 16: Making ends meet and minimum wages in relative and absolute terms
  • Figure 17: Monthly minimum wage as a proportion of the mean value of average monthly earnings by NUTS1 region, reference year 2016
  • Figure 18: Regional variation of relative monthly minimum wages, by NUTS1 region, 2016
  • Figure 19: Examples of countries with higher interregional differences in the proportion of minimum wage workers

   

Moksliniuose tyrimuose, kurie buvo atlikti iki JK išstojimo iš Europos Sąjungos 2020 m. sausio 31 d. ir vėliau paskelbti, gali būti pateikiami su 28 ES valstybėmis narėmis susiję duomenys. Po šios datos, jei nenurodyta kitaip, tyrimuose remiamasi tik 27 ES valstybių narių (28 ES šalių be JK) duomenimis.

Šioje ataskaitoje pateikiami tyrimų rezultatai, gauti prieš COVID-19 protrūkį, kuris Europoje prasidėjo 2020 m. vasario mėn. Todėl juose neatsižvelgiama į protrūkio pasekmes.

Part of the series

 • Minimum wages in the EU

  This series reports on developments in minimum wage rates across the EU, including how they are set and how they have developed over time in nominal and real terms. The series explores where there are statutory minimum wages or collectively agreed minimum wages in the Member States, as well as minimum wage coverage rates by gender.  

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti