Anticipating and managing the impact of change

Klimato politikos paskirstymo poveikis Europoje

Report
Paskelbtas
6 Liepa 2021
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Atsisiųsti

Pagrindinės išvados

  • Energy or fuel poverty is recognised as a severe problem in many Member States and this is mainly addressed through financial support. Alternative funding models should be explored, such as grants for housing associations and local authorities to deliver energy-efficient upgrades to buildings, community municipal bonds and green equity schemes.
Read more
  • Energy or fuel poverty is recognised as a severe problem in many Member States and this is mainly addressed through financial support. Alternative funding models should be explored, such as grants for housing associations and local authorities to deliver energy-efficient upgrades to buildings, community municipal bonds and green equity schemes.
  • When designing policy measures aimed at achieving the goal of climate-neutral policies, Member States must take a cross-departmental approach to account for the different socioeconomic effects, as workers, population groups, industries and regions are affected differently.
  • The management of a just transition is supported by EU and national funds, which provide opportunities for adopting a comprehensive and systemic approach rather than single-point solutions. Drawing up a plan for the future of industries and workers offers prospects to the regional and national economy.
  • The capacity of social dialogue needs to be strengthened to address distributional effects and facilitate a just transition. Evidence shows that the undesired effects of some climate policies, especially as they affect firms and workers in certain sectors and regions, can be addressed by social partners, and solutions can be achieved through social dialogue and joint initiatives.
  • The Just Transition Platform could be further developed as an EU hub for sharing national experiences on climate measures beyond the Just Transition Mechanism. While also coordinating with other EU-level initiatives with similar goals, the knowledge to be shared could include, for instance, national or regional experiences with carbon taxes, industrial standards, or public investments.
Read less

Įžanga

Įgyvendindama Europos žaliąjį kursą ES imasi politikos ir priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią klimato kaitai ir sušvelninti jos padarinius. Pagrindinis tikslas – pradėti perėjimą prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos. Tačiau, nors šios klimato kaitos politikos priemonės būtinos, asRead more

Įgyvendindama Europos žaliąjį kursą ES imasi politikos ir priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią klimato kaitai ir sušvelninti jos padarinius. Pagrindinis tikslas – pradėti perėjimą prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos. Tačiau, nors šios klimato kaitos politikos priemonės būtinos, asmenims ir įmonėms jos gali daryti neigiamą paskirstymo poveikį. Kai kurios priemonės, pavyzdžiui, anglies dioksido mokesčiai, gali turėti ne tik numatytą, bet ir regresyvų poveikį, kuris turi neigiamos įtakos mažesnes pajamas gaunantiems žmonėms, todėl šios priemonės tampa mažiau priimtinos. Šioje ataskaitoje nurodomos naujausia nacionaline patirtimi paremtos klimato politikos priemonės, darančios didelį paskirstymo poveikį, ir nagrinėjama, kaip šios problemos sprendžiamos skirtingose valstybėse narėse. Be to, ataskaitoje įvardijamos ir aprašomos pagrindinės problemos ir vykstančių viešų diskusijų dėl klimato politikos socialinio ir ekonominio poveikio dalyviai. 

Read less

Formats and languages

Moksliniuose tyrimuose, kurie buvo atlikti iki JK išstojimo iš Europos Sąjungos 2020 m. sausio 31 d. ir vėliau paskelbti, gali būti pateikiami su 28 ES valstybėmis narėmis susiję duomenys. Po šios datos, jei nenurodyta kitaip, tyrimuose remiamasi tik 27 ES valstybių narių (28 ES šalių be JK) duomenimis.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti