COVID-19

Gyvenimas, darbas ir COVID-19 pandemija (atnaujinta 2021 m. balandžio mėn.). Antraisiais pandemijos metais visose ES valstybėse prastėja psichikos sveikata ir smunka pasitikėjimas

Report
Paskelbtas
10 Gegužė 2021
pdf
Formatai

Pagrindinės išvados

 • Pasiektas žemiausias psichinės gerovės lygis visose amžiaus grupėse nuo daugiau kaip metus trunkančios pandemijos pradžios. Tai ypač matyti tarp jaunų žmonių ir asmenų, kurie neteko darbo.  
Read more
 • Pasiektas žemiausias psichinės gerovės lygis visose amžiaus grupėse nuo daugiau kaip metus trunkančios pandemijos pradžios. Tai ypač matyti tarp jaunų žmonių ir asmenų, kurie neteko darbo.  
 • Esama nelygybė didėja, nes pandemija neproporcingai smarkiai paveikė pažeidžiamas grupes. Rezultatai rodo, kad sunkioje padėtyje jau esantiems asmenims itin sunku sudurti galą su galu.
 • Smarkiai sumažėjo piliečių pasitenkinimas su krize susijusiomis paramos priemonėmis: šiuo metu tik 12 proc. respondentų mano, kad paramos priemonės yra teisingos, palyginti su 2020 m. vasara, kai šis skaičius siekė 22 proc. Taip pat sumažėjo asmenų, kurie mano, kad gauti paramą buvo paprasta ir lengva, skaičius – nuo 16 proc. 2020 m. vasarą iki 10 proc. 2021 m. pavasarį. Apytikriai vienas iš dešimties respondentų teigė, kad jų finansinės paramos prašymas buvo atmestas.
 • Ryškiai smuko pasitikėjimas institucijomis, ypač nacionalinėmis vyriausybėmis, – jis nukrito nuo 4,6 proc. 2020 m. vasarą iki 3,9 proc. 2021 m. pavasarį. Visose valstybėse narėse pasitikėjimas nacionalinėmis vyriausybėmis smuko žemiau pandemijos pradžioje užfiksuoto lygio. Taip pat smuko pasitikėjimas ES, tačiau jis vis dar didesnis nei pasitikėjimas nacionalinėmis vyriausybėmis. 
 • Apie ketvirtadalis Europos gyventojų išreiškė nepasitikėjimą COVID-19 vakcinomis: abejonių dėl jų turėjo daugiau vyrų (29 proc.) nei moterų (25 proc.). Be to, nepasitikėjimas vakcinomis itin susijęs su žemu pasitikėjimo lygiu ir naudojimusi socialiniais tinklais, o valstybėse, kuriose fiksuojamas žemas pasitikėjimo vyriausybe lygis, taip pat didesnis nepasitikėjimas vakcinomis.
Read less

Įžanga

2021 m. vasario ir kovo mėn. vykdytas trečiasis EUROFOUND e. tyrimo etapas atskleidė, kokia yra visos Europos gyventojų ekonominė situacija po beveik visus metus taikytų su COVID-19 pandemija susijusių apribojimų. Šioje ataskaitoje analizuojami pagrindiniai nustatyti faktai ir stebimi vykstantys Read more

2021 m. vasario ir kovo mėn. vykdytas trečiasis EUROFOUND e. tyrimo etapas atskleidė, kokia yra visos Europos gyventojų ekonominė situacija po beveik visus metus taikytų su COVID-19 pandemija susijusių apribojimų. Šioje ataskaitoje analizuojami pagrindiniai nustatyti faktai ir stebimi vykstantys pokyčiai ir vyraujančios tendencijos visose 27 ES valstybėse narėse nuo tada, kai 2020 m. balandžio mėn. tyrimas buvo pradėtas vykdyti. Joje įvardijamos pandemijos metu iškilusios problemos, pavyzdžiui, padidėjęs neužtikrintumas dėl darbo vietos iškilus grėsmei prarasti darbą, prastėjantis psichinės gerovės lygis, sumenkę pastarojo meto pasiekimai lyčių lygybės srityje, mažėjantis pasitikėjimas institucijomis, blogėjanti profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra ir didėjantis nepasitikėjimas vakcinomis. Iš tyrimo rezultatų matyti, kad būtina laikytis holistinio požiūrio ir remti visas nuo krizės smarkiai nukentėjusias grupes, kad jų padėtis nepablogėtų dar labiau. 

Read less

Formatai

 • Ataskaita

  Puslapių skaičius: 
  21
  Nuorodos Nr.: 
  EF21064
  ISBN: 
  978-92-897-1700-7
  Katalogo Nr.: 
  TJ-02-21-636-EN-N
  DOI: 
  10.2806/76802
  Catalogue info

  Gyvenimas, darbas ir COVID-19 pandemija (atnaujinta 2021 m. balandžio mėn.). Antraisiais pandemijos metais visose ES valstybėse prastėja psichikos sveikata ir smunka pasitikėjimas

  Formatai

  Cita questa pubblicazione: 

  Eurofound (2021), Living, working and COVID-19 (Update April 2021): Mental health and trust decline across EU as pandemic enters another year, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Data

  Explore the dataset for each round of the survey.

  The data cover a range of topics under seven main headings: quality of life, democracy and trust, work and teleworking, the financial situation and security of respondents, the quality of public services, the employment support measures put in place, as well as the willingness of Europeans to be vaccinated during COVID-19.


  The report contains the following lists of tables and figures. The corresponding data for the tables and figures is available as an Excel download (328KB .xlsx).

  List of tables

  Table 1: Location of work and average hours worked during the pandemic, EU27 (%)

  Table 2: Proportion of parents declaring they are too tired after work to do household jobs, EU27 (%)

  Table 3: Proportion of respondents reporting having negative feelings by age and gender, EU27 (%)

  Table 4: Request for support by employment status, EU27 (%)

  Table 5: Proportion of financially fragile respondents by employment status, EU27 (%)

  Table 6: Proportion of respondents reporting difficulties making ends meet by employment status, EU27 (%)

  Table 7: Proportion of respondents reporting arrears by group, EU27 (%)

  Table 8: Trust in the EU by sociodemographic group (mean scores), EU27 (%)

  Table 9: Trust in the national government and the EU by financial support (mean scores), EU27 (%)

  List of figures

  Figure 1: Respondents who lost their job (of those who were employed before the pandemic) by country, EU27 (%)

  Figure 2: Preference to work from home post-pandemic, EU27 (%)

  Figure 3: Proportion of parents declaring they would like more online schooling for their children, even when the pandemic is over, EU27 (%)

  Figure 4: Risk of depression by age group and survey round, EU27 (%)

  Figure 5: Unmet need for healthcare during the pandemic by country, EU27 (%)

  Figure 6: Unmet need for healthcare by type of healthcare, spring 2021, EU27 (%)

  Figure 7: Requests for different types of support measures, summer 2020 and spring 2021, EU27 (%)

  Figure 8: Views about pandemic support measures, summer 2020 and spring 2021, EU27 (%)

  Figure 9: Views about pandemic support measures by country, spring 2021, EU27 (%)

  Figure 10: Proportion of respondents reporting difficulties making ends meet by country, EU27 (%)

  Figure 11: Pessimism about financial situation by economic situation, EU27 (%)

  Figure 12: Proportion of respondents stating that their financial situation will get worse, EU27 (%)

  Figure 13: Trust in institutions (mean scores), EU27 (%)

  Figure 14: Trust in the EU by country (mean scores), EU27 (%)

  Figure 15: Trust in national governments by country and survey round, EU27 (%)

  Figure 16: Stated intention to take vaccine by country, EU27 (%)

  Figure 17: Sociodemographic characteristics of people with vaccine hesitancy in Europe, EU27 (%)

  Figure 18: Reasons for vaccine hesitancy, EU27 (%)

  Figure 19: Trust in institutions among people who are vaccine hesitant and non-hesitant, EU27 (%)

  Figure 20: Vaccination hesitancy before and after 11 March 2021, EU27 (%)

 • Infografikas

Part of the series

 • COVID-19

  Eurofound’s work on COVID-19 examines the far-reaching socioeconomic implications of the pandemic across Europe as they continue to impact living and working conditions. A key element of the research is the e-survey, launched in April 2020, with five rounds completed at different stages during 2020, 2021 and 2022. This is complemented by the inclusion of research into the ongoing effects of the pandemic in much of Eurofound’s other areas of work.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti