Industrial relations and social dialogue

Minimalusis darbo užmokestis 2021 m. Metinė peržiūra

Report
Paskelbtas
10 Birželis 2021
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Atsisiųsti

Pagrindinės išvados

 • Minimalusis darbo užmokestis daugelyje valstybių narių buvo apdairiai keltas 2020 m. ir 2021 m., vidutiniškas padidėjimas šalyse siekė 3 proc. (nacionalinėmis valiutomis). Tik kelios valstybės narės priėmė sprendimą užšaldyti minimaliojo darbo užmokestį 2021 m. lygiu. Tokia valstybių narių reakcija yra visiškai kitokia nei per finansų krizę.
Read more
 • Minimalusis darbo užmokestis daugelyje valstybių narių buvo apdairiai keltas 2020 m. ir 2021 m., vidutiniškas padidėjimas šalyse siekė 3 proc. (nacionalinėmis valiutomis). Tik kelios valstybės narės priėmė sprendimą užšaldyti minimaliojo darbo užmokestį 2021 m. lygiu. Tokia valstybių narių reakcija yra visiškai kitokia nei per finansų krizę.
 • Šalyse, kuriose minimalusis darbo užmokestis numatomas įstatymais (Austrijoje, Danijoje, Suomijoje, Italijoje, Švedijoje ir Norvegijoje), darbo užmokesčio padidėjimai buvo nedideli, tačiau derybos apskritai buvo pakankamai stabilios. Kadangi kolektyvinės derybos tam tikrais atvejais buvo veikiamos pandemijos, kai kurios darbo užmokesčio peržiūrėjimo ir didinimo procedūros buvo atidėtos.
 • Pagrindinės problemos, su kuriomis susidūrė sprendimus priimantys subjektai 2020 m. nustatydami minimalųjį darbo užmokestį, buvo bendras ekonominis neužtikrintumas dėl pandemijos. Galimos prognozės buvo labiau neužtikrintos ir besikeičiančios nei įprastai.
 • Socialinių partnerių pozicija dėl siūlomos ES minimaliojo darbo užmokesčio direktyvos nesikeičia. Apskritai darbdavių organizacijos laikosi labiausiai kritiškos nuomonės ir norėtų, kad rekomendacijos būtų neįpareigojančios. Daugelis profesinių sąjungų palankiai vertina iniciatyvą, tačiau norėtų, kad būtų imtasi daugiau priemonių. Vyriausybių pozicijos yra skirtingos.
Read less

Įžanga

Šioje ataskaitoje apibendrinama, kaip minimaliojo darbo užmokesčio normos 2021 m. buvo nustatytos per 2020 m. – COVID-19 pandemijos metais. Peržiūrimi sunkumai, su kuriais nacionaliniai sprendimus priimantys subjektai susidūrė, ir kaip jie sprendė ekonominio ir socialinio pandemijos sukelto nuosmRead more

Šioje ataskaitoje apibendrinama, kaip minimaliojo darbo užmokesčio normos 2021 m. buvo nustatytos per 2020 m. – COVID-19 pandemijos metais. Peržiūrimi sunkumai, su kuriais nacionaliniai sprendimus priimantys subjektai susidūrė, ir kaip jie sprendė ekonominio ir socialinio pandemijos sukelto nuosmukio problemas, priimdami sprendimus dėl minimaliojo darbo užmokesčio. Pažymima, kokiu mastu minimalusis darbo užmokestis buvo svarstytas, taikant su COVID-19 susijusias paramos priemones. Aptariama pažanga, kuri buvo padaryta remiantis ES iniciatyva dėl tinkamo minimaliojo darbo užmokesčio, ir pažymimos ES lygmens socialinių partnerių ir nacionalinių sprendimus priimančių subjektų reakcijos. Prie ataskaitos pridedami du papildomi darbiniai dokumentai: viename analizuojami pokyčiai mažai uždirbantiems ir gaunantiems minimalųjį darbo užmokestį darbuotojams per pastarąjį dešimtmetį; kitame apibendrinami naujausi tyrimai dėl minimaliojo darbo užmokesčio ES šalyse, Norvegijoje ir JK.

Read less

Formats and languages

 • Ataskaita

  Puslapių skaičius: 
  74
  Nuorodos Nr.: 
  EF21015
  ISBN: 
  978-92-897-2172-1
  Katalogo Nr.: 
  TJ-AS-21-001-EN-N
  DOI: 
  10.2806/47491
  Catalogue info

  Minimalusis darbo užmokestis 2021 m. Metinė peržiūra

  Formatai

  Cita questa pubblicazione: 

  Eurofound (2021), Minimum wages in 2021: Annual review, Minimum wages in the EU series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Nuorodos Nr.: 
  EF21015EN1
  Catalogue info

  Minimalusis darbo užmokestis 2021 m. Metinė peržiūra

  Autorius (-ai): 
  Eurofound

  Galima parsisiųsti 22 kalbomis

  Atsisiųsti
 • Working papers

  Related working papers

 • Tables and graphs

  List of tables

  The report has the following list of tables:

  Table 1: Gross minimum wages, selected EU Member States and the UK, in € and national currencies, 2020 and 2021 compared
  Table 2: Sub-minimum rates for selected EU Member States and the UK as of January 2021
  Table 3: Occupational or sector-related statutory minimum wage rates in Cyprus, Malta and Romania, January 2021
  Table 4: Seniority- or qualification-related top-ups of statutory minimum wage rates for private sector workers, January 2021
  Table 5: Minimum wage rates related to level of hardship or job demands for private sector workers, January 2021
  Table 6: Change in monthly minimum wages in collective agreements (%), between 1 January 2020 and 1 January 2021, for selected low-paid jobs (national currencies)
  Table 7: Minimum wage setting for 2021 – Countries that followed previous commitments
  Table 8: Minimum wage setting for 2021 – Countries that adhered to formulas
  Table 9: Minimum wage setting for 2021 – Countries that fell short of previous targets
  Table 10: Minimum wage setting for 2021 – Countries that opted for cautious increases
  Table 11: Minimum wage setting for 2021 – Countries that froze the level or deferred decisions
  Table 12: Change in the number of employees 2019 to 2020 and proportion of minimum wage workers, by sector


  Table A1: Legal basis for statutory minimum wages
  Table A2: Overview of changes to minimum wage regulations in 2020
  Table A3: Wage rates in collective agreements related to 10 selected low-paid jobs, 2020 to 2021, in national currency
  Table A4: Minimum wage references used in short-time working schemes or for subsidised employment
  Table A5: References to the minimum wage determining the eligibility for income support when employed
  Table A6: Minimum wage references used to determine the level of COVID-19-related benefits for self-employed people, working parents and others
  Table A7: References to the minimum wage determining the eligibility to obtain certain benefits
  Table A8: List of other COVID-19 EU PolicyWatch database cases referred to in this report by country
  Table A9: Network of Eurofound Correspondents

  List of figures

  The report has the following list of figures:

  Figure 1: Breakdown of national decision-makers interviewed, based on organisation type and system type (%)
  Figure 2: Hourly minimum wages (€), selected Member States, 2021  
  Figure 3: Collectively agreed average or median monthly pay in 10 low-paid jobs, January 2021 (€)
  Figure 4: Minimum wage setting for 2021 and the role of the social partners
  Figure 5: Change in number of employees between 2019 and 2020 and proportion of minimum wage workers by occupation, men and women
  Figure 6: Stances towards the proposed directive by respondent type (%)
  Figure 7: Stances towards the proposed directive by type of wage setting (%)

Part of the series

 • Minimum wages in the EU

  This series reports on developments in minimum wage rates across the EU, including how they are set and how they have developed over time in nominal and real terms. The series explores where there are statutory minimum wages or collectively agreed minimum wages in the Member States, as well as minimum wage coverage rates by gender.  

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti