Anticipating and managing the impact of change

Skaitmeninis pasirinkimas. Mažmeninės bankininkystės restruktūrizavimo tendencijos

Report
Paskelbtas
26 Rugsėjis 2022
pdf
Formats and languages
Executive summary
Atsisiųsti

Pagrindinės išvados

 • Nors per pastarąjį dešimtmetį daugumoje paslaugų sektorių darbo vietų skaičius augo, užimtumas mažmeninės bankininkystės sektoriuje sumažėjo – pirmiausia dėl finansų krizės, po to dėl skaitmeninimo, ir galiausiai dėl pastaruoju metu įsigalėjusios internetinės mažmeninės bankininkystės. Atitinkamai sumažėjo mažmeninės bankininkystės fizinė infrastruktūra – 100 000 ES gyventojų tenka tik apie 20 bankų filialų, palyginti su maždaug 30 filialų 2004 m.
Read more
 • Nors per pastarąjį dešimtmetį daugumoje paslaugų sektorių darbo vietų skaičius augo, užimtumas mažmeninės bankininkystės sektoriuje sumažėjo – pirmiausia dėl finansų krizės, po to dėl skaitmeninimo, ir galiausiai dėl pastaruoju metu įsigalėjusios internetinės mažmeninės bankininkystės. Atitinkamai sumažėjo mažmeninės bankininkystės fizinė infrastruktūra – 100 000 ES gyventojų tenka tik apie 20 bankų filialų, palyginti su maždaug 30 filialų 2004 m.
 • Mažmeninės bankininkystės restruktūrizavimas, palyginti su kitais sektoriais, dažnai yra didelis, ilgas ir sudėtingas; jis vykdomas pagal nusistovėjusias institucines socialinio dialogo sistemas, prie kurių prisideda aukšto lygmens atstovai ir kolektyvinės organizacijos. Tai reikšmingas pavyzdys, kokia svarbi socialinio dialogo funkcija mažinant neigiamą restruktūrizavimo poveikį.
 • Palyginti su kitais sektoriais, mažmeninės bankininkystės sektoriuje specialistų skaičius sparčiai didėjo, o du trečdaliai mažmeninės bankininkystės specialistų ES šiuo metu turi trečiojo lygmens kvalifikacijas. Siekdami patenkinti šią naują aukštos kvalifikacijos darbo vietų (pvz., teisės specialistų, duomenų mokslininkų ir tinklo saugumo ekspertų) paklausą ir padidinti galimybę jiems įsidarbinti tradiciškesnėse bankų darbo vietose, sektorius privalės parengti tikslinę įgūdžių politiką.
 • Daugelis tradicinių darbo metodų mažmeninės bankininkystės sektoriuje dėl skaitmeninimo pasikeitė, todėl padaugėjo kompiuterizuotų darbo vietų ir sumažėjo tiesioginio klientų aptarnavimo darbo vietų. Didelis nuotolinių darbo vietų skaičius rodo, kad šiame sektoriuje darbo iš namų pobūdis itin išaugo per pandemiją, nes 2021 m. beveik kas antras ES finansų sektoriaus darbuotojas dažniausiai arba retkarčiais dirbo nuotoliniu būdu.
 • Mažmeninė bankininkystė yra gerai apmokamas sektorius, tačiau jame taip pat nurodomas didžiausias vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas. Tai iš dalies atspindi, kad šiame sektoriuje, kuriame dominuoja vyrai, turintys geriau apmokamas su IT susijusias profesijas ir užimantys priežiūros ir vadovaujamas pareigas, darbo vietos yra specializuoto pobūdžio; kita vertus, siūlomoje ES darbo užmokesčio skaidrumo direktyvoje numatyti vyrų ir moterų darbo užmokesčio auditai turės didelę reikšmę siekiant nustatyti, kokie kiti veiksniai lemia didelį šio sektoriaus vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą.
Read less

Įžanga

Mažmeninės bankininkystės sektorius labai tinka skaitmeninimo poveikiui darbui ir užimtumui tirti. Finansinės paslaugos vis dažniau teikiamos internetu, be tiesiogiai klientus aptarnaujančių įstaigų tarpininkavimo. Nuo pasaulinės finansų krizės daugelyje šio sektoriaus bankų vykdomas nuoseklus reRead more

Mažmeninės bankininkystės sektorius labai tinka skaitmeninimo poveikiui darbui ir užimtumui tirti. Finansinės paslaugos vis dažniau teikiamos internetu, be tiesiogiai klientus aptarnaujančių įstaigų tarpininkavimo. Nuo pasaulinės finansų krizės daugelyje šio sektoriaus bankų vykdomas nuoseklus restruktūrizavimas, ir tai vienas iš nedaugelio paslaugų sektorių, kuriame užimtumas nekinta arba mažėja. Šis sektorius ne tik diegia technologinius paslaugų teikimo pokyčius, bet ir sprendžia kitas problemas, įskaitant padidėjusią reguliavimo ir reikalavimų laikymosi naštą, finansinių technologijų keliamą konkurenciją bei mažas palūkanų normas ir mažesnį pelningumą. Šioje ataskaitoje pateiktuose atvejų tyrimuose aprašomi pastarojo meto sektoriaus restruktūrizavimo pavyzdžiai, restruktūrizavimo priežastys, kaip procesas buvo valdomas ir koks jo poveikis užimtumui, darbo organizavimui ir kitiems verslo ir darbuotojų rezultatams.

Read less

Formats and languages

 • Ataskaita

  Puslapių skaičius: 
  78
  Nuorodos Nr.: 
  EF22014
  ISBN: 
  978-92-897-2280-3
  Katalogo Nr.: 
  TJ-04-22-009-EN-N
  DOI: 
  10.2806/146383
  Catalogue info

  Skaitmeninis pasirinkimas. Mažmeninės bankininkystės restruktūrizavimo tendencijos

  Formatai

  Cita questa pubblicazione: 

  Eurofound (2022), Going digital: Restructuring trends in retail banking, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Nuorodos Nr.: 
  EF22014EN1
  Catalogue info

  Going digital: Restructuring trends in retail banking

  Autorius (-ai): 
  Eurofound

  Galima parsisiųsti 1 kalba

  Atsisiųsti
 • Tables and graphs

  The report contains the following lists of tables and figures.

  List of tables

  • Table 1: Top 6 retail banking occupations in 2011 and 2021, EU27
  • Table 2: Characteristics of job loss cases in the financial sector and in all other sectors, 2008–2021
  • Table 3: Largest recent restructuring cases in the financial sector at national level, 2020–2021
  • Table 4: Companies involved in continuous or serial restructuring, 2019–2021
  • Table 5: Summary of the main drivers of the restructuring processes in the banking cases analysed
  • Table 6: Restructuring processes at CaixaBank in 2015–2021
  • Table 7: Time frames of the restructuring processes
  • Table 8: Implementation phases of the CaixaBank collective dismissal plan in 2021
  • Table 9: Support measures for employees affected
  • Table 10: Quota 100 economic incentive applied to Banco BPM

  List of figures

  • Figure 1: Number of bank branches per 100,000 inhabitants, 2004 and 2020
  • Figure 2: Employment change in service sectors, 2008–2021, EU27 (percentage points)
  • Figure 3: Financial and insurance services as a proportion of total employment, 2008 and 2021, EU27 (%)
  • Figure 4: Number of employees in financial and insurance services by broad occupational group, 2008 and 2021, EU27 (millions)
  • Figure 5: Unadjusted gender pay gap by country, 2020 (percentage points)
  • Figure 6: Proportion of young employees (15–39 years) in the total workforce by sector, 2008–2021, EU27 (%)
  • Figure 7: Relative prevalence of young employees by country, 2021, EU27 (percentage points)
  • Figure 8: Proportion of part-time employees by sector, 2008–2021, EU27 (%)
  • Figure 9: Average number of actual weekly working hours in the main job, 2008 and 2020, EU27
  • Figure 10: Change in total volume of hours worked compared with 2008, EU27 (percentage points)
  • Figure 11: Teleworking incidence by sector, 2008–2021, EU27 (%)
  • Figure 12: Teleworking incidence in retail banking before and during the pandemic, 2019 and 2020, EU27 (%)
  • Figure 13: Teleworking incidence by gender, 2008–2021, EU27 (%)
  • Figure 14: Employee location by broad occupational group, 2021, EU27 (%)
  • Figure 15: Number of restructuring announcements involving job losses and job gains per year, 2008–2021, EU27 (%)
  • Figure 16: Number of national or subnational cases involving job losses in the financial sector by restructuring type, 2008–2021, EU27
  • Figure 17: Offshoring cases, 2008–2021
  • Figure 18: Proportions of payment instruments used at the point of sale and in person-to-person payments (left figure) and used online (right figure), euro zone, 2019 (%)
  • Figure 19: Use of payment methods during the pandemic, euro zone, 2020 (%)
 • Case studies

   

  Country Restructuring case studies database PDF
  Denmark Danske Bank Danske Bank 
  Italy Banco BPM Banco BPM
  Netherlands ING Group ING Group
  Poland Bank Pekao S.A. Bank Pekao S.A.
  Portugal Novo Banco Group Novo Banco Group
  Spain CaixaBank CaixaBank

   

Moksliniuose tyrimuose, kurie buvo atlikti iki JK išstojimo iš Europos Sąjungos 2020 m. sausio 31 d. ir vėliau paskelbti, gali būti pateikiami su 28 ES valstybėmis narėmis susiję duomenys. Po šios datos, jei nenurodyta kitaip, tyrimuose remiamasi tik 27 ES valstybių narių (28 ES šalių be JK) duomenimis.

Part of the series

 • European Restructuring Monitor

  The European Restructuring Monitor (ERM) has reported on the employment impact of large-scale business restructuring since 2002. This publication series include the ERM reports, as well as blogs, articles and working papers on restructuring-related events in the EU27 and Norway.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti