COVID-19

Gyvenimas, darbas ir COVID-19 Europos Sąjungoje ir 10 ES kaimyninių šalių

Report
Paskelbtas
7 Gruodis 2022
pdf
Formats and languages

Pagrindinės išvados

  • Tarp jaunesnių respondentų ES (28 proc.) ir ES kaimyninėse šalyse (41 proc.) išryškėjo plačiai paplitęs socialinės atskirties jausmas, o daugelis išreiškė nuogąstavimus dėl savo finansinės ir darbo padėties. Tai atspindi ilgalaikį pandemijos poveikį, išryškina liūdną vaizdą visoje Europoje ir nurodo, kad rengiant politiką šiam klausimui, ypač jaunimo atžvilgiu, reikia skirti daugiau dėmesio.
Read more
  • Tarp jaunesnių respondentų ES (28 proc.) ir ES kaimyninėse šalyse (41 proc.) išryškėjo plačiai paplitęs socialinės atskirties jausmas, o daugelis išreiškė nuogąstavimus dėl savo finansinės ir darbo padėties. Tai atspindi ilgalaikį pandemijos poveikį, išryškina liūdną vaizdą visoje Europoje ir nurodo, kad rengiant politiką šiam klausimui, ypač jaunimo atžvilgiu, reikia skirti daugiau dėmesio.
  • Sveikata ir psichinė gerovė kelia didelį susirūpinimą visose šalyse – daugelis respondentų nurodė didelę depresijos riziką. Ypač didelį nerimą kelia tai, kad 75 proc. 18–44 m. amžiaus asmenų ES kaimyninėse šalyse gresia depresija. Konkrečios politikos priemonės, kuriomis siekiama apsaugoti šeimas nuo benamystės, gerinti vaikų priežiūros įstaigas ir užtikrinti galimybes naudotis kokybiškomis sveikatos priežiūros paslaugomis, įskaitant psichikos priežiūrą, bus labai svarbios siekiant pažangos šiose srityse.
  • Nustatyta plačiai paplitusi prasta profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra. Iš nustatytų faktų matyti, kad darbo valandos ir nuovargis įvairiose šalyse labai skiriasi, o moterys dažniau patiria nuovargį dėl to, kad didžiąją dalį neapmokamo namų ūkio darbo jos atlieka laisvalaikiu, ypač ES kaimyninėse šalyse. Tai rodo, kad reikia aktyvių darbo rinkos priemonių, kuriomis būtų atsižvelgiama į lyčių aspektą, visų pirma skirtų moterims, taip pat veiksmingos viešosios politikos sveikatos ir priežiūros sektoriuje.
  • 70 proc. ES kaimyninių šalių respondentų nurodė, kad trūksta tinkamų galimybių dalyvauti švietimo ir mokymo programose. Švietimo ir mokymo sistemos darbo ieškantiems ir prastesnių įgūdžių turintiems asmenims suteikia didžiulį potencialą užtikrinant kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą, visų pirma pasitelkiant valstybines užimtumo tarnybas. 2023-ieji – Europos įgūdžių metai – bus svarbi galimybė skatinti veiksmingas ir įtraukias investicijas į mokymą visoje Europoje.
  • Visose 27 ES valstybėse narėse ir ES kaimyninėse šalyse pranešta apie su pragyvenimo išlaidomis susijusias problemas, kurios ES padidėjo, palyginti su ankstesniais 2021 m. ir 2020 m. nustatytais faktais. Labai daug žmonių, kuriems sunku sudurti galą su galu, kelia itin didelį susirūpinimą, nes ES-27 sudaro 48 proc., o ES kaimyninėse šalyse, kuriose skurdo rizika yra didžiausia, – iki 81 proc. Prioritetiniai veiksmai pagal Europos socialinių teisių ramstį, padedantys kurti kokybiškas užimtumo galimybes ir sąžiningas socialinės apsaugos sistemas, bus labai svarbūs didinant atsparumą ateityje.
Read less

Įžanga

2020 m. pradžioje EUROFOUND pradėta apklausa „Gyvenimas, darbas ir COVID-19“ siekiama nustatyti plataus masto pandemijos poveikį ES piliečių darbui ir gyvenimui. Be to, per penktąjį EUROFOUND apklausos etapą, kuris buvo įgyvendintas 2022 m. pavasarį, išryškėjo nauja neapibrėžta realybė, kurią sukRead more

2020 m. pradžioje EUROFOUND pradėta apklausa „Gyvenimas, darbas ir COVID-19“ siekiama nustatyti plataus masto pandemijos poveikį ES piliečių darbui ir gyvenimui. Be to, per penktąjį EUROFOUND apklausos etapą, kuris buvo įgyvendintas 2022 m. pavasarį, išryškėjo nauja neapibrėžta realybė, kurią sukėlė karas Ukrainoje, rekordiškai didelė infliacija ir staigus pragyvenimo išlaidų padidėjimas. Europos mokymo fondas (ETF) 10 Europos Sąjungos (ES) kaimyninių šalių kaip bandomąją apklausą įgyvendino trumpesnę klausimyno versiją. Šioje bendroje EUROFOUND ir ETF informacijos suvestinėje pateikiami bendri 27 ES valstybių narių ir 10 atrinktų ES kaimyninių šalių apklausos rezultatai.
Rezultatai rodo bent vieną aiškų respondentų iš visų šalių bendrumą: didelį susirūpinimą kelia didėjančios pragyvenimo išlaidos. Be to, rezultatai rodo, kad šių dviejų šalių grupių respondentų gyvenimo ir darbo sąlygos labai skiriasi, tačiau taip pat matyti dideli skirtumai pačioje ES ir tarp atrinktų ES kaimyninių šalių.

Read less

Formats and languages

Note on gender: In the analysis of the Living, working and COVID-19 e-survey data, respondents are categorised according to gender on the basis of the following question: ‘Would you describe yourself as … a man; a woman; or would you describe yourself in another way?’ The number of respondents who described themselves ‘in another way’ was not sufficient to allow for separate analysis. The terms ‘male’ and ‘female’ are used adjectivally to describe characteristics and experiences relating to men and women, respectively.

Part of the series

  • COVID-19

    Eurofound’s work on COVID-19 examines the far-reaching socioeconomic implications of the pandemic across Europe as they continue to impact living and working conditions. A key element of the research is the e-survey, launched in April 2020, with five rounds completed at different stages during 2020, 2021 and 2022. This is complemented by the inclusion of research into the ongoing effects of the pandemic in much of Eurofound’s other areas of work.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti