Ketvirtasis Europos darbo sąlygų tyrimas: Santrauka

Résumé
Paskelbtas
19 Kovas 2008
Authors: 
Eurofound

Įžanga

Daugumos europiečių gyvenime darbas užima svarbią vietą. ES politikai pripažįsta, kad norint užtikrinti geresnę darbo kokybę, didesnį produktyvumą ir didesnį užimtumą, t. y. vadinamuosius Lisabonos tikslus, labai svarbu suprasti, kokiomis sąlygomis žmonės dirba įvairiose ES šalyse. Europos darbo sąlygų tyrimas, kurį Fondas atlieka nuo 1990 m. kas penkerius metus, leidžia giliau pažvelgti į darbo kokybės klausimus. Šiame ketvirtajame tyrime pateikiama darbuotojų nuomonė tokiais klausimais kaip darbo organizavimas, darbo laikas, lygios galimybės, mokymas, sveikata ir gerovė bei pasitenkinimas darbu.Išleista: 12 April, 2007
 • Full report

  Reference No: 
  ef0678
  Catalogue info

  Ketvirtasis Europos darbo sąlygų tyrimas: Santrauka

  Authors: 
  Eurofound

  Daugumos europiečių gyvenime darbas užima svarbią vietą. ES politikai pripažįsta, kad norint užtikrinti geresnę darbo kokybę, didesnį produktyvumą ir didesnį užimtumą, t. y. vadinamuosius Lisabonos tikslus, labai svarbu suprasti, kokiomis sąlygomis žmonės dirba įvairiose ES šalyse. Europos darbo sąlygų tyrimas, kurį Fondas atlieka nuo 1990 m. kas penkerius metus, leidžia giliau pažvelgti į darbo kokybės klausimus. Šiame ketvirtajame tyrime pateikiama darbuotojų nuomonė tokiais klausimais kaip darbo organizavimas, darbo laikas, lygios galimybės, mokymas, sveikata ir gerovė bei pasitenkinimas darbu.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti