Pirmosios išvados. Šeštasis Europos darbo sąlygų tyrimas

Résumé
Paskelbtas
23 Lapkritis 2015
pdf
Formats and languages
  • Atsisiųsti
Autorius (-ai): 
Eurofound

Įžanga

Šeštajame Europos darbo sąlygų tyrime (EDST) pateikiamas platus tam tikro laikotarpio Europos darbo srities vaizdas pagal šalis, profesijas, lytis ir amžiaus grupes. Išvados padeda suvokti sudėtingą tikrovę, su kuria susiduria Europos politikos formuotojai, siekiantys kurti sąžiningą ir konkurencRead more

Šeštajame Europos darbo sąlygų tyrime (EDST) pateikiamas platus tam tikro laikotarpio Europos darbo srities vaizdas pagal šalis, profesijas, lytis ir amžiaus grupes. Išvados padeda suvokti sudėtingą tikrovę, su kuria susiduria Europos politikos formuotojai, siekiantys kurti sąžiningą ir konkurencingą Europą. Išvadose dėmesys atkreipiamas į įvairaus pobūdžio ir masto veiksmus, kurių politikos subjektai gali imtis, siekdami spręsti šiandienos iššūkius.

Read less

Formats and languages

  • Atsisiųsti
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti