Pirmosios išvados. Šeštasis Europos darbo sąlygų tyrimas

PDF version Printer-friendly version

Šeštajame Europos darbo sąlygų tyrime (EDST) pateikiamas platus tam tikro laikotarpio Europos darbo srities vaizdas pagal šalis, profesijas, lytis ir amžiaus grupes. Išvados padeda suvokti sudėtingą tikrovę, su kuria susiduria Europos politikos formuotojai, siekiantys kurti sąžiningą ir konkurencingą Europą. Išvadose dėmesys atkreipiamas į įvairaus pobūdžio ir masto veiksmus, kurių politikos subjektai gali imtis, siekdami spręsti šiandienos iššūkius.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti

Click to share this page to Facebook securely

Click to share this page to Twitter securely

Click to share this page to Google+ securely

Click to share this page to LinkedIn securely