Pirmosios išvados. Šeštasis Europos darbo sąlygų tyrimas

Šeštajame Europos darbo sąlygų tyrime (EDST) pateikiamas platus tam tikro laikotarpio Europos darbo srities vaizdas pagal šalis, profesijas, lytis ir amžiaus grupes. Išvados padeda suvokti sudėtingą tikrovę, su kuria susiduria Europos politikos formuotojai, siekiantys kurti sąžiningą ir konkurencingą Europą. Išvadose dėmesys atkreipiamas į įvairaus pobūdžio ir masto veiksmus, kurių politikos subjektai gali imtis, siekdami spręsti šiandienos iššūkius.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti