2019 m. Europos įmonių tyrimas

Siekiant tvaraus, integracinio ir pažangaus augimo, Europai reikalingos konkurencingos įmonės, kurios darbuotojams siūlytų deramas darbo vietas. Kad įmonės pasiektų kuo geresnių rezultatų, joms būtini motyvuoti darbuotojai, turintys darbui reikiamų įgūdžių, ir norintys juos kuo geriau išnaudoti. Kad galėtų siekti tvarios, produktyvios ir pasitenkinimą teikiančios karjeros, darbuotojams būtina motyvuojanti darbo aplinka, kurioje būtų pripažįstamas jų indėlis ir sudaromos sąlygos tobulėti.

Apie tyrimą

Ketvirtąjį Europos įmonių tyrimą (EĮT) 2019 m. bendromis jėgomis atlieka  EUROFOUND ir CEDEFOP.  2019 m. EĮT renkami daugiau kaip 20 000 įmonių duomenys apie darbo vietoje taikomą praktiką, susijusią su darbo organizavimu, žmogiškųjų išteklių valdymu, įgūdžių naudojimu, įgūdžių ugdymo strategijomis, skaitmeninimu, tiesioginiu darbuotojų dalyvavimu ir socialinio dialogu. Jais remiantis galima nustatyti tuos darbo vietoje taikomos praktikos derinius, kurie ypač padeda siekti visiems naudingų rezultatų: atvejai, kai darbuotojams sudaromos palankios sąlygos ir jie skatinami visapusiškai naudotis savo įgūdžiais, jie dalijasi žiniomis ir įžvalgomis su kolegomis ir vadovais, mato galimybių tobulėti patys ir tobulinti visą darbo procesą – visa tai leidžia įmonėms klestėti.

2019 m. EĮT yra pirmasis didelio masto tarpvalstybinis tyrimas, kurį atliekant skatinama į apklausos klausimus atsakyti internetu. Apklausos duomenis renka „Ipsos“. Su įmonėmis visose ES valstybėse narėse susisiekiama telefonu, prašant nurodyti vadovybei atstovaujantį respondentą ir, jei įmanoma, darbuotojams atstovaujantį respondentą. Tada respondentų prašoma užpildyti tyrimo klausimyną internetu. Šiuo metodu siekiama palengvinti dalyvavimą apklausoje ir tikimasi, kad pagerės atsakymų kokybė. Kadangi klausimynas administruojamas internetu, EĮT yra itin perspektyvus.

Faktai

2019 m. EĮT rezultatų apžvalga bus paskelbta 2020 m. rudenį. Joje bus aprašomi darbo vietoje taikomos praktikų tipai, suiejant juos su valdymo strategijomis ir rezultatais įmonėms ir jų darbuotojams.

Papildoma informacija

Išsamesnės informacijos apie EĮT kreipkitės į Gijs van Houten.

Taip pat žr.: CEDEFOP | Europos profesinio mokymo plėtros centras

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti